nep-isf New Economics Papers
on Islamic Finance
Issue of 2018‒10‒08
three papers chosen by
Halimatun Aris


 1. Challenges in Establishing an Islamic Banking and Finance System: Evidence from Ghana By Broni, Mohammed Yaw
 2. Worldcoin: A Hypothetical Cryptocurrency for the People and its Government By Sheikh Rabiul Islam
 3. İnsani Finans ve Değerler By Korkut, Cem; Kar, Muhsin

 1. By: Broni, Mohammed Yaw
  Abstract: After sixty-one years of independence, there is no single Islamic banking institution operating in Ghana. Given that Muslims are commanded to stay away from usury, coupled with the popularity of Islamic finance globally, it is surprising why the Islamic banking industry is yet to take root in the country. This paper seeks to determine whose responsibility it is to initiate the establishment of an Islamic banking and finance system. The genesis of Islamic banks in Egypt, Malaysia and Bangladesh were reviewed, and compared with the situation in Ghana. The analysis show that stakeholders such as devoted Muslim businessmen, governments, and well-informed Muslim groups, are well placed to initiate the establishment of Islamic banks.
  Keywords: Islamic banking and finance, Usury, Financial inclusion, Shariah compliance
  JEL: I38
  Date: 2018–09–22
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:89136&r=isf
 2. By: Sheikh Rabiul Islam
  Abstract: The world of cryptocurrency is not transparent enough though it was established for innate transparent tracking of capital flows. The most contributing factor is the violation of securities laws and scam in Initial Coin Offering (ICO) which is used to raise capital through crowdfunding. There is a lack of proper regularization and appreciation from governments around the world which is a serious problem for the integrity of cryptocurrency market. We present a hypothetical case study of a new cryptocurrency to establish the transparency and equal right for every citizen to be part of a global system through the collaboration between people and government. The possible outcome is a model of a regulated and trusted cryptocurrency infrastructure that can be further tailored to different sectors with a different scheme.
  Date: 2018–09
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:arx:papers:1809.02769&r=isf
 3. By: Korkut, Cem; Kar, Muhsin
  Abstract: Finans sektörü veyahut finansal sistem denildiğinde çoğu insanın aklına bankalar gelmektedir. İnsanların birikimlerini değerlendirmek için kullandıkları bankalar, bu birikimleri ihtiyacı olanlara belirli bir faiz yahut kâr payı ile tahsis edip bir nevi fon akışı sağlamaktadır. Bu sistemde sadece bankalar yoktur. Finansal Kiralama Şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri de finansal sistem içerisinde yer alan diğer kurumlardır. Fakat tüm bu kurumların temel işlevleri aynı temel prensip ile çalışmaktadır. Bu temel ilke, fazla birikimleri toplamak, toplanan birikimleri ihtiyacı olanlara kullandırmak, fazla birikimleri olanlara ödenen faiz veya kâr payı ile bu birikimleri kullananlardan alınan faiz veya kâr payı arasındaki farktan kâr elde etmeye dayanmaktadır. Her ne kadar bankacılık finansal sistemin temelini oluşturuyor olsa da bankacılık dışı finansal sektör de tüm dünyada hızlı bir şekilde gelişmektedir. Görevi sadece toplanan fonları değerlendirmek ve ihtiyacı olanlara borç olarak çeşitli yol ve yöntemler ile vermek olan finansal sistem sadece finans boyutu ile sınırlı kalmamaktadır. Dünyada finansal sektörün boyutu ve etkisi yüksek oranlara ulaşmıştır. Özellikle sermaye hareketleri finansal sisteme entegre olmuş gelişmekte olan ülkeleri fazlasıyla etkilemekte ve ekonomik olarak büyümeyi teşvik edici yönleri olduğu gibi dışa açıklık dış finansal operasyonlara da açıklığı beraberinde getirmektedir. Ülke içerisindeki enflasyon seviyesi, faiz oranı ve döviz kuru, küresel finansal sistemdeki değişikliklere, sermaye hareketlerine veyahut ülkeye yapılan finansal operasyonlara bağlıdır. Dolayısı ile dünyada finansal sistemi yani sermayeyi elinde tutanların gücü sadece iktisadi anlamda değil aynı zamanda siyasal anlamda da yüksektir. Özellikle ülke içerisindeki siyasi seçimler iktisadi hayatla yakından ilişkiliyken sermaye sahiplerinin ekonomik hayata rahatlıkla müdahale edecek bir güce ulaşmaları ahlaki sorunlar kadar egemenlik sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Niceliksel büyümeler beraberinde niteliksel düzenlemeleri ve kontrolü getirmediği için dünyada yaşanan 2008 Küresel Finans Krizi ve 2001 yılında Türkiye’de yaşadığımız finansal kriz gibi kontrolün tamamen piyasaya bırakılmasının yol açtığı sadece finansal sektörle sınırlı kalmayarak tüm sektörleri içerisine alan iktisadi ve sosyal hayata da olumsuz etkilerini gördüğümüz krizler ile karşılaşmak kaçınılmaz olmuştur.
  Keywords: İnsani Finans İslami Finans İslami Bankacılık İslam İktisadı İslam Ekonomisi Değerler Humanitarian Finance Islamic Finance Islamic Banking Islamic Economics Values
  JEL: G29 P4 P5 Z12
  Date: 2018–02–01
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:88945&r=isf

This nep-isf issue is ©2018 by Halimatun Aris. It is provided as is without any express or implied warranty. It may be freely redistributed in whole or in part for any purpose. If distributed in part, please include this notice.
General information on the NEP project can be found at https://nep.repec.org. For comments please write to the director of NEP, Marco Novarese at <director@nep.repec.org>. Put “NEP” in the subject, otherwise your mail may be rejected.
NEP’s infrastructure is sponsored by the School of Economics and Finance of Massey University in New Zealand.