nep-ara New Economics Papers
on MENA - Middle East and North Africa
Issue of 2015‒11‒07
sixty-six papers chosen by
Paul Makdissi
Université d’Ottawa

 1. Financial Development, Capital Accumulation, Productivity and Growth: The Turkish Case By Seyit Mümin Cilasun; Burcu Dinçergök; Mustafa İsmihan
 2. Investment and Loan Growth: Few Questions on Recent Turkish Experience By Burçhan Sakarya
 3. The Link Between Budget Deficits and Income Inequality in Turkey By Pınar Kaynak; Serdar Sayan
 4. The Inflationary Effects of Fiscal Policy in Turkey: Evidence from a SVAR Model By Ayşe Ertuğrul
 5. Empirical Relation between Real Exchange Rate and Current Account Deficit J Curve Analyses for Turkey By Ahmet İkiz
 6. An empirical study on Party Switching in Turkey By Bilge Öztürk Göktuna; Gülen Derya Zayim
 7. Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski ve Modellenmesi By Demirel, Baki
 8. FDI and Economic Growth in Developing Countries; A Cross Comparison between Egypt and Turkey By Deena Saleh
 9. A Gravity Model of Virtual Water Flows: The Case of Turkey By Elif Akbostancı; Serap Turut Asik; Gül Tunç
 10. The Ups and Downs of Turkish Growth, 2002-2015: Political Dynamics, the European Union and the Institutional Slide By Daron Acemoglu; Murat Ucer
 11. Measuring Social Sustainability of NUTS-1 Level Regions in Turkey By Yağmur Kara; Aylin Çiğdem Köne
 12. Growth Performance of the Turkish Economy: The Role of the Informal Sector By Ceyhun Elgin; Oguz Oztunalı
 13. The Investigation Of Recent Trends In Turkish Current Account By Hasan Cömert; Umut Ünal; Gökay Yüksel
 14. Options to improve food security in North Africa: CGE modelling of deeper trade and investment integration with the European Union By Boulanger, Pierre; Kavallari, Aikaterini; M'barek, Robert; Rau, Marie; Rutten, Martine
 15. Crude Oil Price Pass-Through to Domestic Prices in Turkey: Asymmetric Nonlinear ARDL Approach By Harun Öztürkler; Fatih Demir; Serhat Yılmaz
 16. A Reality Check on the Relationship between Poverty and Income Inequality for Turkey By Sadullah Çelik; Deniz Şatıroğlu
 17. The Causes of Gender Inequality in College Education in Turkey By M. Kadir Doğan; Tolga Yuret
 18. Real wages, inflation and labour productivity: The Case of Turkey By Hasan Bakır; Filiz Eryılmaz
 19. The Problematic Of Youth Unemployment In Turkey By Işıl Alkan
 20. How Fragile Is Turkey: A Comparative Study on the Social Impacts of the Global Financial Crisis in Emerging Market Economies By Pınar Gebeşoğlu
 21. Do regional trade agreements actually increase Turkey’s foreign trade? By Merve Mavuş Kütük; Elif Akbostancı
 22. Avrupa Birliği Enerji Politikasi Ve Türkiye: Enerji Arz Güvenliği Açisindan Bir Değerlendirme By Müslüme Narin; Halil Alpay Öznazik
 23. Globalization, Technological Change and Labor Demand: A Firm Level Analysis for Turkey By Meschi, Elena; Taymaz, Erol; Vivarelli, Marco
 24. Unconventional Monetary Policy Tools and Bank Interest Rates By Mahir Binici; Hakan Kara; Pınar Özlü
 25. Mapping the Educational Attainment in Turkey By Alpay Filiztekin; Burhan Can Karahasan
 26. The Comparative Impact Analysis of Chinese and Turkish Development Assistance to Ethiopia from a South-South Cooperation Perspective By Nkwah Akongnwi Ngwa
 27. Gelir Düzeyi ve Döviz Kurunun Farklı Teknoloji Düzeyleri Açısından İmalat Sanayisi Dış Ticaretine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme By Gökhan Özdamar
 28. Risk Algısındaki Ve Risk İştahındaki Değişmelerin Bankacılık Sisteminin Sağlamlığına Etkileri: Türkiye Örneği By Nimet Varlık; Serdar Varlık
 29. The effects of elections on monetary policy in Turkey: An evaluation in terms of Political Business Cycle Theory By Filiz Eryılmaz
 30. Booze and Women: Gendering Labor Market Outcomes of Secular Consumption Patterns in a Muslim Society By F. Kemal Kızılca
 31. Effects of Redistributive Policies on Income Distribution: An Intertemporal CGE Analysis By Aykut Mert Yakut
 32. Türkiye’deki Seçilmiş Bazı Mali Göstergeler Üzerine Bir Koşullu Değişen Varyans Çözümlemesi By Evrim İmer-Ertunga; Şerife Serap Çakar
 33. The Impact of R&D and ICT Investment on Innovation and Productivity: Firm-Level Evidence from Turkey By Yeşim Gürel Üçdoğruk; Yılmaz Kılıçaslan
 34. A Comparative Analysis of Poverty Status Between Genders in Rural Areas of Turkey By Mehmet Uğur; Tuğçe Uğur
 35. Retaking in High Stakes Exams: Is Less More? By Kala Krishna; Sergey Lychagin; Verónica Frisancho Robles
 36. Ricardocu Maliye Politikası ve Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi: Türkiye Örneği (1975-2014) By Mehmet Songur
 37. Türk Rekabet Politikasının Etkinliği Üzerine Değerlendirmeler ve Daha Etkin Bir Rekabet Politikası İçin Öneriler By Volkan Gürsel
 38. Disaggregated Armington Elasticities for Agricultural Sectors of Turkey By Ünal Töngür
 39. Outward Foreign Direct Investment and Economic Growth, the Changing Nature of Turkish Economy By Ahmet İkiz
 40. Türkiye’de Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Markov Switching Yaklaşımı By Naci Bayrac; Emrah Dogan
 41. Cinsiyete Dayalı Bölünmüş İşgücü Piyasası Analizi: Türkiye AB Karşılaştırması By Havva Serim; Ebru Işık
 42. Türkiye İmalat Sanayi Alt Sektörleri İhracat Talep Fonksiyonu By Büşra Akın; Kübra Önder
 43. Okun Kanunu ve Stokastik Trend Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye’de İstihdam Yaratmayan Büyümenin Dinamikleri By Banu Tanrıöver; Burhan Biçer
 44. Türkiye'de Bölgelerarası İşsizlik Oranı Farklılıkları ve Beşeri Sermaye Dışsallıkları By Z. Bilgen Susanlı
 45. Avrupa Birliği’nin Enerji Bağımlılığı Kapsamında İran ile Enerji Diyaloğu By Younes Gholizadeh
 46. Dünya ile Türkiye’deki Tarımsal Ürün Fiyatları Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi – Kriz ve Kuraklık Etkileri By Taylan Kıymaz
 47. Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği ve Beşeri Sermaye İlişkisi: 1950-2013 By Mustafa Can Küçüker; Alper Guruz
 48. Gender Based Wage Gap in Turkey By Ömer Limanlı
 49. Tarımda Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Düzeyde Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişimin İncelenmesi By H. Ozan Eruygur; Taylan Kıymaz
 50. Türkiye’nin Makroekonomik Performansı: 1950-2014 By Eşref Uğur Çelik; Mustafa İsmihan
 51. Education and employment in Egypt: the policies, discrepancies and possible solutions By Abdel-Rahman, Alaa; Fuller, David
 52. Bankacılık Sektöründe Banka Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler By Baki Demirel; Nagehan Karanfil
 53. Public Procurement of Innovation: Proposal of a New Model By Mustafa Can
 54. Commonality in Liquidity: Effects of Monetary Policy and Macroeconomic Announcements By Ahmet Sensoy
 55. Türkiye Tarım Ürünlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinin Tarım Ürünleri Karşısındaki Uluslararası Rekabet Gücü By Sıtkıcan Saraçoğlu
 56. Türkiye Ekonomisi Açısından Hangi Sektörler Kilit Sektör Olarak Kabul Edilebilir? : Girdi-Çıktı Modeli ile Bir Analiz By Esra Alp
 57. Convergence of Electricity Consumption in Turkey: A Spatial Dynamic Panel Analysis By Gülsüm Akarsu; Burcu Berke
 58. Türkiye’de Cari Açık, Büyüme, Kur Ve Sermaye Hareketleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi By Anıl Akçağlayan
 59. Yoksulluğun Çok Boyutluluğu ve Türkiye İçin Çok Boyutlu Bir Yoksulluk Ölçümü By Mehmet Uğur
 60. Küresel Kriz Sürecinde Değişen Para Politikası: Türkiye Örneği By N. Hande Sevgi; Nejat Coşkun
 61. Türkiye’nin Tarım Ürünleri Ticaretinin Belirleyicileri By Abreg Çelem; Alper Güzel
 62. Türkiye Elektrik Tüketimi Öngörüsü ve Bu Kapsamda Geliştirilebilecek Politika Önerileri By Murat Mahmutoğlu; Fahriye Öztürk
 63. Characterizing Rural Landscapes and Communities through Integrated Information: An Application to Yemen By Andam, Kwaw; Ahmed, Hanane; Richey, Jeffrey; Bruns, Bryan; Al-Wadaey, Ahmed
 64. Türkiye’de Finansal Entegrasyon ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkisi By Esra Cebeci
 65. The Impact of Monetary Policy on Credit Growth: Evidence from Firm Level Micro Data By Arif Oduncu; Fatih Altunok
 66. The Effect of Reducing Supply Chain Barriers on Fresh Food Prices: Evidence from a Natural Experiment By Cevriye Aysoy; Semih Tümen; Duygu Halim Kırlı

 1. By: Seyit Mümin Cilasun (Atilim University, Department of Economics); Burcu Dinçergök (Atilim University, Department of Management); Mustafa İsmihan (Atilim University, Department of Economics)
  Abstract: The aim of this study is to analyze the impact of financial development and instability on economic growth in Turkey as well as on capital accumulation and productivity, which are the sources of growth. To this end, a quarterly data set (1989Q1-2014Q4) is used to investigate the relationship between financial development, instability and economic growth within a production function framework using the Johansen cointegration and impulse response techniques. The impact of financial development and economic instability on capital accumulation and productivity is also analyzed in the same way. Furthermore, in addition to using the private sector credits-GDP ratio, which is the widely used basic financial development indicator in the related literature, appropriate indices are developed to represent the role of the banking system and capital markets in financial development. In so doing, this study aims to clarify the role played by the banking system and capital markets in capital accumulation, productivity and growth in a way that is of relevance to policymakers.
  Keywords: Financial Development, Capital Accumulation, Productivity, Macroeconomic Instability, Growth, Turkey
  JEL: E10 G00 E44 E20 O40
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:293&r=ara
 2. By: Burçhan Sakarya (Banking Regulation and Supervision Agency)
  Abstract: Following the global financial crisis researchers in advanced economies dwelled on the question of a state of weak investment in times of favourable liquidity conditions. During this period emerging and developing economies were relatively strong on the growth side, some even turning into macro prudential policies to control overheating. Turkey being one of the acclaimed economies of prudential policy measures has also been experiencing a stalled investment recently. This mere observation brings out few questions about the relation between investment and loan growth in Turkey. Mainly looking from banking lending perspective, this study tries to raise questions about investment demand and sectoral preferences.
  Keywords: Investment, Credit, Growth
  JEL: E22 E51 O40
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:201&r=ara
 3. By: Pınar Kaynak (TOBB University of Economics and Technology); Serdar Sayan (TOBB University of Economics and Technology)
  Abstract: Turkey has had an episode of rapidly increasing public debt to GDP ratios due to roaring budget deficits throughout the 1990s and the early 2000s. Bonds issued by the government to finance annual budget deficits drove down the price of bonds and increased interest rates because of the inverse relation between the two. Increased supply of bonds have made them both increasingly affordable (due to the resulting decline in their prices) and attractive (due to increasing returns) for the wealthy with high savings. As a result, wealthier sections of the society became even wealthier because of the high interest income and high returns to the bonds they purchased. After the restoration of fiscal discipline through the stabilization program introduced after the 2001 crisis, there has been a remarkable contraction in budget deficits leading to a significant decline in debt to GDP ratios and interest rates thereby causing a reduction in the interest earnings of the wealthier sections. It appears as though the restoration and maintenance of fiscal discipline have facilitated an improvement in income equality, albeit as an indirect consequence of the stabilization program. The purpose of this paper is to fill a gap in the literature by studying the link between income inequality as measured by the Gini coefficient and the public debt to GDP ratio empirically in the context of Turkish stabilization experience of the 2000s. The analysis is based on the raw data provided by the National Household Labor Force Survey (HLFS) and the National Household Budget Survey (HBS) published by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) and the Central Bank of Republic of Turkey from 2000 to date. The paper concludes with a discussion of the policy implications of the results, and suggestions for further research.
  Keywords: Budget Deficit, Income Distribution, Stabilization
  JEL: H63 O15 E63
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:9&r=ara
 4. By: Ayşe Ertuğrul (Bahcesehir University)
  Abstract: The high single-digit inflation in Turkey, as well as in other developing countries is the subject of studies focusing on the role of monetary policy. While low budget deficits and sustainable debt dynamics in post 2001 crisis period in Turkey, whether the fiscal aggregates are expansionary and they play any role in inflation rigidity remain as unanswered and important questions. This study aims to provide evidence on these questions. After analyzing the nature of fiscal policy in Turkey between 2002:Q1-2014:Q4 period, I try to evaluate the impact of fiscal policy shock on macroeconomic variables, with a special focus on inflation. The methodological framework is structural vector autoregressive. Whereas the preliminary results regarding the effect on output are in line with the previous literature for fiscal policy in Turkey, the findings for the effects on inflation differ in respect to fiscal aggregates.
  Keywords: Fiscal Policy, Inflation, Nonlinearity, Structural VAR
  JEL: E31
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:252&r=ara
 5. By: Ahmet İkiz (Mugla Sıtkı Kocman University)
  Abstract: The positive impacts of devaluation of national currency on current account deficit are one of the main arguments in international economic theory. Basic idea is that countries easily increase their exports and have current account surplus by simply reduce the international value of home currency. The success of this policy heavily depends upon response time process of export promotion and import reduction. Due to the shape of the curve for the relation between time and current account balance this analyses is called J curve. If the response of current account deficit is quite slow to the home currency devaluation in time process, the cure of this policy will be quite limited and the shape of the curve will be flat. Alternatively if the time response of current account balance is fast the success of the policy will be quite high. The notion of johansen method analyses would be very good method for the estimation of this relation between two macroeconomic variables. In this paper I do discuss the feasibility of J curve analyses under the framework of those models. That will enable policy makers about the success of devaluation policy of home currency for current account deficit problem of Turkish economy. There are a lot of academic studies on current account deficit problem of Turkish economy. Main derive behind that is high current account deficits are accompanied by high growth rates which is basically unsustainable in long term. The high market interest rate and low exchange rate policy create fiscal problems during the economic crisis that foreign capital flows out from Turkey in a very short time period. Nominal exchange rates can be misleading in explaining those capital movements and their reasons. So some economists like Krugman proposed real exchange rate parity in order to get much more reliable explanations.
  Keywords: NA
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:8&r=ara
 6. By: Bilge Öztürk Göktuna (Galatasaray University, Department of Economics); Gülen Derya Zayim (Galatasaray University, Institute of Social Sciences, Graduate Student)
  Abstract: Party switching is a frequently observed political behaviour in Turkish political life. In the literature, switching is defined as party mobility of a currently selected deputy or a group of deputies to a new party during a legislative session. In this paper, however, switching will be identified as all the party interchange both throughout and between the legislative sessions. Party switching does not only shed light on the individual decision making of the politicians but also explains the evolution of political parties, democratic representation and the electoral competition. Our study will focus on the behaviour of party switchers, the causes behind this political choice in Turkey. Data will contain the politicians who have participated in the general elections held between 1983-2015 period. It does not matter whether the politician is elected or not. Our main concern is under which banner politicians have participated in the elections. Literature review reveals that there exists two main factors behind the switching: First, individual motivations like having a seat in the parliament and being closer to state resources have great importance for the decision of the switchers. On the other hand, primary motivation of the politicians to get a seat in the parliament might be concerns for policy. They search for the party in which they might have a strong position to implement policy; thus represent his/her electorate effectively. By following this theoretical framework, we construct our main hypotheses to understand the reasons of Turkish politicians’ switching behaviour. In this empirical study our aim is to test these hypotheses using the data set containing all the candidates (selected or not) participated in the general elections held in Turkey between the 1983-2015 period by following their party affiliations and switching decisions. In conclusion, we intend to have some implications for the political decision making of the politicians in Turkey.
  Keywords: Party Switching, Party Affiliation, Political Decision Making, Democratic Representation
  JEL: E24 O40 C23
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:255&r=ara
 7. By: Demirel, Baki
  Abstract: Following September 2010, the Central Bank of Turkey has targeted financial stability as well as its price stability. An increase in credit risks in the banking sector induces economic risks and therefore affects adversely the financial stability. The aim of this paper is to analyse the relationship between variables, that are believed to affect NLPs, in the Turkish banking sector and NLPs. For this purpose, Vector Autoregression (VAR) model is used. To study short- and long-run relationship between variables, Johansen Cointegration test and Error Correction Model are applied.
  Keywords: Banking Sector, Credit Risk, NPLs, VAR Model
  JEL: E44 E52 E58 G18
  Date: 2015–11–02
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:67576&r=ara
 8. By: Deena Saleh (Hacettepe University, Department of Economics)
  Abstract: The following paper examined the relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries; the main focus is on Turkey and Egypt due to similarities between two countries in terms of economic, political and historical terms. An overview on FDI; types, motivations and domestic country factors is presented. Strategies attracting FDI are examined: Fiscal and Financial Incentives, Location Strategic and Marketing Strategies. The impact of FDI on host countries is discussed. Finally, the research gap discusses factors related to both Egyptian and Turkish economy.
  Keywords: FDI, Economic Growth, Developing Countries
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:3&r=ara
 9. By: Elif Akbostancı (Middle East Tecnical University, Department of Economics); Serap Turut Asik (Middle East Tecnical University, Department of Economics); Gül Tunç (Middle East Tecnical University, Department of Economics)
  Abstract: Due to its empirical success gravity model of trade has long been the pillar of empirical research. According to conventional gravity model of bilateral trade, trade is determined by indicators of country size (GDP, population and land area) and of the distance between the pair of countries in question (physical distance as well as dummy variables indicating common borders, linguistic links and cultural similarities). Lately the gravity model of bilateral trade is transformed to include the virtual water concept. Virtual water is defined as the volume of water embedded in the production of an item. This concept and its empirical applications are mostly related to the production of agricultural commodities as water is mainly used by agricultural activities It is argued that water-rich countries should produce and export water-intensive commodities to water-scarce countries. The virtual water trade flows are determined by a number of factors like production technologies, domestic and international prices, trade barriers and quantity of available land; besides water endowments. In line with the existing literature we form a gravity model of virtual water trade flows for Turkey where the dependent variable is the total amount of water embedded in the agricultural products exchanged between Turkey and her major trade partners. The study will cover 2002-2012 period, 326 agricultural products and 196 countries. Water content of the trade flows of Turkish economy is computed by using country specific average water footprint of agricultural commodities provided by Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010) and agricultural trade data extracted from FAOSTAT database. Among the independent variables we include the conventional variables of gravity models like population, GDP per capita, geographical distance between Turkey and her trade partners; and some other variables which try to explain water availability and water pressure.
  Keywords: Gravity model, trade, agriculture, virtual water
  JEL: F18 F14 Q17 Q25
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:278&r=ara
 10. By: Daron Acemoglu; Murat Ucer
  Abstract: We document a change in the character and quality of Turkish economic growth with a turning point around 2007 and link this change to the reversal in the nature of economic institutions, which underwent a series of growth-enhancing reforms following Turkey's financial crisis in 2001, but then started moving in the opposite direction in the second half of 2000s. This institutional reversal, we argue, is itself a consequence of a turnaround in political factors. The first phase coincided with a deepening in Turkish democracy under the prodding and the guidance of the European Union, and witnessed the waning of the military's influence and the broadening of effective political participation. As Turkey-European Union relations collapsed and internal political dynamics removed the checks against the domination of the governing party, in power since 2002, these political dynamics went into reverse and paved the way for the institutional slide that is largely responsible for the lower-paced and lower-quality growth Turkey has been experiencing since about 2007.
  JEL: E65 O52
  Date: 2015–10
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:nbr:nberwo:21608&r=ara
 11. By: Yağmur Kara (Muğla Sıtkı Kocman University, Department of International Trade and Finance); Aylin Çiğdem Köne (Muğla Sıtkı Kocman University, Department of Economics)
  Abstract: While the concept of sustainable development generally refers to achieving a balance among the environmental, economic, and social pillars of sustainability, the social pillar has had less attention than economic and environmental sustainability. However, in recent years, social sustainability has become an important concept for policy makers and scholars. The measurement and assessment of social sustainability is also gaining importance in this context. The objective of this study is to develop a tool in order to measure social sustainability of Turkish regions for NUTS-1 level and examine each region’s social sustainability performance. To this aim, an Analytic Hierarchy Process (AHP) model is proposed since AHP is an efficient tool for integrating indicators with different units of measurement. SuperDecisions software v.2.4.0 was used for the analysis and the model is applied to 12 NUTS-1 regions for the 2008-2013 period. NUTS-1 regions were ranked according to a set of six criteria namely, education, health, poverty, unemployment, safety and illiterate women. The results indicate that regions have shown relatively low performance between 2008 and 2011. However in 2012 and 2013 all regions got highest social sustainability performance scores. TRB (Ortadoğu Anadolu), TR3 (Ege), TR7 (Orta Anadolu), TR8 (Batı Karadeniz) and TR9 (Doğu Karadeniz) regions got scores of highest social sustainability in 2012 and TR1 (İstanbul), TR2 (Batı Marmara), TR4 (Doğu Marmara), TR5 (Batı Anadolu) and TR6 (Akdeniz) in 2013. TRA (Kuzeydoğu Anadolu) region has shown the best social sustainability performance in 2008 and TRC (Güneydoğu Anadolu) region in 2011. None of the regions in 2009 and 2010 performed well compared to other years. Specifically in 2009 TRC (Güneydoğu Anadolu), TR2 (Batı Marmara), TR3 (Ege), TR4 (Doğu Marmara), TR5 (Batı Anadolu), TR6 (Akdeniz), TR7 (Orta Anadolu) have shown the lowest performances. In 2010 TRA (Kuzeydoğu Anadolu), TRB (Ortadoğu Anadolu), TR8 (Batı Karadeniz) and TR9 (Doğu Karadeniz) regions have shown the lowest performances.
  Keywords: Sustainability, Social Sustainability, Regional Development, Analytic Hierarchy Process, Multicriteria Analysis
  JEL: Q01 P25 P48 C44
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:235&r=ara
 12. By: Ceyhun Elgin (Bogazici University, Economics); Oguz Oztunalı (Bogazici University, Economics)
  Abstract: The presence of informality and its connection with economic growth has been a contentious issue on which the current literature has failed to generate a consensus. In this study, first, we investigate the growth performance of the Turkish economy through the lenses of a simple growth accounting exercise. Moreover, we also extend the growth accounting framework to account for the presence of an informal sector and give emphasis on how the presence of a relatively large informal sector in Turkey (about 28 % of GDP, according to recent estimates) affects growth of the official economy as well as its determinants.
  Keywords: Economic Growth, Growth Accounting, Turkish Economy, Informal Sector
  JEL: E26 O17 O47
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:4&r=ara
 13. By: Hasan Cömert (METU); Umut Ünal (Turgut Özal University); Gökay Yüksel (METU)
  Abstract: International trade has been very important for both economic and political reasons. Correspondingly, world trade volume has been uninterruptedly rising. By the same token, Turkish trade volume, in line with other developing countries, has been also growing. However, Turkey has been chronically suffering from current account deficit problems for years. The main objective of the article is to search for the determinants of Turkish current account and a possible structural break in it. There are two main findings of the article. First, the evidence from a Vector Autoregressive (VAR) model suggests that the main determinants of Turkish current account are mostly structural factors. Specifically, the VAR model implies that the dependence on intermediate goods importation to produce export commodities and change in energy prices play crucial roles in the trends in Turkish current account. Second, our findings demonstrate that there is a structural break in Turkish current account around 1999.
  Keywords: Current Account Balance, Structural Break, Turkish Economy
  JEL: F32 L16 O52
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:258&r=ara
 14. By: Boulanger, Pierre; Kavallari, Aikaterini; M'barek, Robert; Rau, Marie; Rutten, Martine
  Abstract: This paper presents some macro and food security impacts of deeper economic integration between the European Union and three North African countries, namely Egypt, Morocco and Tunisia. It conducts a quantitative impact assessment of increase in trade and investment flows using the Modular Applied General Equilibrium Tool (MAGNET). Trade liberalization enhances food security by counteracting the rise in food prices, fostered by growing demand for agricultural products in North Africa. Investments either on the whole economy or targeted to cutting down losses (waste) in food production are modelled. Results suggest that economic growth is stimulated mostly by widespread productivity gains (not restricted to agri-food sector) and boosted by trade integration through removal of non-tariff measures.
  Keywords: Food Security and Poverty,
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:ags:iaae15:211366&r=ara
 15. By: Harun Öztürkler (Kırıkkale University, Department of Econometrics); Fatih Demir (Kırıkkale University, Department of Econometics); Serhat Yılmaz (Kırıkkale University, Department of Econometics)
  Abstract: Increasing World population leads to an ever-rising energy need. For every individual in the economic activity and sector the most important energy resource is oil and oil products. Oil is also one of the most important items in the trade between countries. Turkey is a mostly energy dependent country, and this dependency is also the case for oil and oil products. As it is the case for those countries with significant energy dependency, oil price is important for economic stability in Turkey. The effects of oil price on macroeconomic variables are discussed frequently in the related literature. There are empirical studies in the literature investigating the differing effects of oil price rise and fall on economic activity. Some of these studies conclude that the effect is asymmetric. On the other hand, there is no consensus in the literature about the causes of asymmetric price pass-though. This study aims at determining the effects of oil price changes on the inflation in Turkey and whether price pass-through symmetric or asymmetric.
  Keywords: Oil Price, Asymmetric Price Pass-Through, Asymmetric ARDL, Turkey
  JEL: C13 C32 E31 Q43
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:256&r=ara
 16. By: Sadullah Çelik (Marmara University, Faculty of Economics, Department of Economics); Deniz Şatıroğlu (na)
  Abstract: This study revisits a distinctive topic which is regarded to offer endless ways of research. The impact of poverty on income inequality has been considered a dynamic issue from the beginning of economic history (Smith, 1776), especially for developing (emerging) economies. The conventional approaches of income inequality and poverty are based on the empirical analysis of household labor force participation survey results with a mixture of other well-known variables. This paper differs from the previous literature by employing some unconventional survey data results-trying to extract information from the expectations of producers-and inflation which has the greatest distortion on income inequality for the emerging market of Turkey. Given the rationality of expectations, we believe that producers’ survey results should include relevant information about the future consumption patterns of households (and thus poverty). Hence, the Retail Sector Confidence Survey (TEPE of TEPAV) is taken as a proxy for poverty (consumption) and the Consumer Price Index (TÜFE of TUİK) as a proxy for income inequality. The data set is monthly and runs through January 2011 – February 2014. The econometric methods employed consist of the recently developed and rather superior frequency-domain causality (Breitung and Candelon, 2006) and wavelet comovement analysis (Rua, 2010). Our results show that food consumption is one of the most significant determining factors of both income inequality and poverty whereas transportation and miscellaneous other goods and services are also important for Turkish economic agents.
  Keywords: : Poverty, Income Inequality, Emerging Market, Frequency-Domain Causality, Wavelet Comovement
  JEL: C51 I30 G01
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:229&r=ara
 17. By: M. Kadir Doğan (Ankara University, Faculty Of Political Sciences, Department of Economics); Tolga Yuret (Istanbul Technical University, Faculty of Management, Department of Economics)
  Abstract: Participation in college education is lower for women than men in many developing countries including Turkey. In this paper, we explore the causes of lower participation rates of women in high education in Turkey by using the data set of student placement system (ÖSYS) which includes the data of approximately 1.8 million students for the year 2005. We determine seven reasons for lower participation rates of women in high education. Our findings are the following: (i) The women ratio among potential candidates for high education was lower than men, (ii) Women apply to student selection examination (LYS) less than men and, they are also less likely to apply LYS more than one compared to the men, (iii) Women prefer to attend to non–competitive programs less than men. Since it is easier to be accepted by non–competitive programs and women are less likely to prefer these programs, men’s placement is higher for those programs, (iv) Women are more successful than men in verbal and foreign language score categories. The programs respecting scores in categories which women are more successful than men have only 20.2% of total capacity, (v) Women ratio among LYS applicants are even lower in the under–developed regions compared to that in developed regions, (vi) The men are more mobile than women in participating in college education. Women are more restricted to attend a college in their hometown than men. In addition, they choose to attend to colleges in closer cities to their hometowns compared to men, (vii) Women chose fewer programs to enroll in than men in their preference forms. Consequently, they have less chance for placement than men. In the paper we also point out the issues that policies should focus on in order to increase the participation of women in college education.
  Keywords: Gender Inequality, College Education, Student Placement System, Turkey
  JEL: I23 I24 J16
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:265&r=ara
 18. By: Hasan Bakır (Uludag University, Department of Economics); Filiz Eryılmaz (Uludag University, Department of Economics)
  Abstract: In the literature the relationships between inflation, real wages and labour productivity has received much attention. Because strong evidence of these variables can help shape policy formation for productivity enhancement, inflation control or consumption stimulation. There are a number of reasons why associations may exist between real wages, inflation and productivity. It is almost standard to envisage that inflation and productivity are negatively related as workers purchasing power affects motivation and effort, but also because inflation affects firms’ investment plans, influences capital depreciation rates and induces changes in the choices of production techniques in the literature. On the other hand a positive relationship between real wages and productivity is often hypothesized because higher real wages increase the opportunity cost of job loss and stimulate greater work effort to avoid redundancy. This positive relationship is also hypothesized because higher real wages put upward pressure on labour costs and cause firms to substitute capital for labour, thereby increasing the marginal productivity of labour. In this direction the purpose of this study is to investigate the relationship between labor productivity, real wages and inflation in Turkish manufacturing sector for the period 1988Q1- 2014Q2. Cointegration analysis,Granger causality and structural change tests has been used in order to see the existence of long-run and causality relationships between these three series.
  Keywords: Real wage, Inflation, Labour productivity, Cointegration, Granger causality, Turkey
  JEL: C50 E23 E29
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:214&r=ara
 19. By: Işıl Alkan (Ondukuz Mayıs University)
  Abstract: Youth unemployment is one of the major issues for governments and international institutions in worldwide. Young people are almost three times more likely than adults to be unemployed globally. Youth unemployment is a substantial problem in Turkey as the rate of youth unemployment in the country is much more than the world average. Apparently, the high proportion of youth who are neither in employment nor in education or training is a significant issue in Turkey. The aim of this study is to give information about the recent global labour market trends concerning youth and enlighten the structure of youth employment and the characteristics of youth unemployment in Turkey. This study also proffers suggestions to policy makers concerning the issue in Turkey.
  Keywords: Youth unemployment, Turkey, youth employment, NEET
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:32&r=ara
 20. By: Pınar Gebeşoğlu (Çankaya University, Economics Department)
  Abstract: The Global Financial Crisis of 2007- 2008 and its global repercussions hit the world economy leading to deteriorations in growth, inequality and poverty indicators. Despite the unconventionally strong state support to countervail the spillover effects associated with the global financial crisis, the pace of the progress towards the targeted Millennium Development Goals by 2015 has lost momentum in a number of countries. Since emerging market economies are expected to be more vulnerable to contagion given their dependency on international capital flows the paper examines the social impacts of the global financial crisis of 2007- 2008 in a number of emerging market countries and assesses the vulnerability of the Turkish economy in comparison with other fragile developing economies such as Mexico, Brazil, South Africa, India and Indonesia. It is concluded that although the initial effects of the Global Financial Crisis on the Turkish economy is not as pronounced as the effects observed in some of the other developing economies, Turkey has incurred large losses in terms of growth, employment and income distribution due to the spillover effects of the Global Financial Crisis.
  Keywords: Global Financial Crisis, Growth, Inequality, Poverty, Millenium Development Goals, Spillover effect
  JEL: I31 I32 D31
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:25&r=ara
 21. By: Merve Mavuş Kütük (Middle East Technical University/Department of Economics); Elif Akbostancı (Central Bank of the Republic of Turkey/ Communications and Foreign Relations Department)
  Abstract: Regional trade agreements (RTAs) have important role in Turkey’s foreign trade. Turkey, which has a customs union with the European Union (EU), has to apply the Common Commercial Policy of the EU in line with obligations arisen from the Customs Union Decision. Within this framework, attempts to sign free trade agreements (FTAs) with countries which have a FTA with the EU have been maintained. In the current situation, Turkey has FTAs with 20 countries and Turkey’s foreign trade with the EU members is conducted under provisions of the Customs Union Decision. The aim of this study is to analyze whether the RTAs of Turkey are an increasing factor in her foreign trade or not. In the study, Turkey’s foreign trade with 126 countries or country groups is analyzed using the gravity model. Impacts of the RTAs on Turkey’s foreign trade are measured through panel data estimations of the classical gravity model extended by variables defined for RTAs and fixed effects. In this regard, empirical evidences reveal that the Customs Union does not affect Turkey’s export but it is an increasing factor in import of Turkey. Also, it is obtained that the FTAs do not have any impact on either export or import of Turkey.
  Keywords: Gravity model, customs union, free trade agreements, foreign trade, Turkey
  JEL: F14 F15 C23
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:204&r=ara
 22. By: Müslüme Narin (Gazi University, Department of Economics); Halil Alpay Öznazik (Gazi University, Department of Economics)
  Abstract: Her koşulda ucuz, kesintisiz ve yeterli enerji temini anlamına gelen enerji arz güvenliğini kaynak ve tedarikçi çeşitliliği bakımından ölçmeyi amaçlayan çalışmalarda küçük tedarikçilere daha çok önem veren Shannon-Wiener Endeksi ve büyük tedarikçilere daha çok önem veren Herfindahl-Hirschman Endeksi kullanılmıştır. Bunlardan Jansen, van Arkel ve Boots (2004)'te Shannon-Wiener Endeksi kullanılmakta; enerji arzında enerji kaynaklarının çeşitliliği, ithal enerji kaynakları bakımından ithalatın çeşitliliği, köken bölgelerindeki uzun dönemli siyasi istikrar ve, yine, köken bölgelerindeki kaynakların durumu ele alınmaktadır. Le Coq ve Paltseva (2009)'da ise Herfindahl-Hirschman Endeksi kullanılmakta; enerji kaynaklarının ithalatında tedarikçi ülke payları, siyasi risk endeksleri, ithalatçı ve ihracatçı ülkeler arası mesafe, ithalat bağımlılığı ve enerji kaynaklarının birincil enerji tüketimi içindeki payları göz önüne alınmaktadır. Enerji kaynakları üretim için temel girdilerdendir ve tüketiciler için de hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, enerji piyasaları, tüm dünyadaki ekonomik faaliyetlerle yakından ilişkilidir. Avrupa Birliği (AB) de enerji politikaları üzerinde yoğun bir biçimde durmasına rağmen, enerji kaynaklarına olan ihtiyacını halen yüksek oranlarda ithalat yaparak karşılayabilmektedir. Türkiye ise AB'ye katılım müzakereleri yürüten bir ülke olarak, AB ile benzer güçlükleri ve hedefleri paylaşmaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin enerji politikaları AB enerji politikalarından etkilenmiştir. Tüm bunların ışığında, bu çalışmanın amacı AB ve Türkiye'nin birincil enerji tüketimlerinin büyük bir bölümünü oluşturan fosil yakıtlar açısından enerji arz güvenliği konusunda ulaştıkları noktanın tespit edilmesidir. Buna göre, öncelikle, Avrupa topluluklarındaki enerji politikalarının gelişimi incelenecek ve bunların Türkiye'deki etkileri ele alınacaktır. Son olarak, yukarıdaki her iki endeks kullanılarak ulaşılan sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılacaktır.
  Keywords: Enerji Arz Güvenliği, Çeşitlilik, Shannon-Wiener Endeksi, Herfindahl-Hirschman Endeksi, Enerji Politikaları, Fosil Yaktlar
  JEL: N7 P48 Q4
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:210&r=ara
 23. By: Meschi, Elena (Università Ca’ Foscari di Venezia); Taymaz, Erol (Middle East Technical University); Vivarelli, Marco (Università Cattolica del Sacro Cuore)
  Abstract: This paper studies the interlinked relationship between globalization and technological upgrading in affecting employment and wages of skilled and unskilled workers in a middle income developing country. It exploits a unique longitudinal firm‐level database that covers all manufacturing firms in Turkey over the 1992‐2001 period. Turkey is taken as an example of a developing economy that, in that period, had been technologically advancing and becoming increasingly integrated with the world market. The empirical analysis is performed at firm level within a dynamic framework using a 2+2 equations model that depicts the employment and wage trends for skilled and unskilled workers separately. In particular, the System Generalized Method of Moments (GMM‐SYS) procedure is applied to a panel dataset of about 15,000 firms. Our results confirm the theoretical expectation that developing countries face the phenomena of skill-biased technological change and skill‐enhancing trade, both leading to increasing the employment and wage gap between skilled and unskilled workers. In particular, a strong evidence of a relative skill bias emerges: both domestic and imported technologies increase the relative demand for skilled workers more than the demand for the unskilled. "Learning by exporting" also appears to have a relative skill biased impact, while FDI imply an absolute skill bias.
  Keywords: skill‐biased technological change, international technology transfer, GMM‐SYS
  JEL: O33
  Date: 2015–10
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:iza:izadps:dp9453&r=ara
 24. By: Mahir Binici (Central Bank of Turkey); Hakan Kara (Central Bank of Turkey); Pınar Özlü (Central Bank of Turkey)
  Abstract: In the aftermath of the global crisis, to alleviate the dilemma between price stability and financial stability and to reduce macro financial risks, many central banks in emerging economies developed unconventional policies and heavily used macro-prudential tools. In this process, the Central Bank of Turkey used a policy combination of interest rate corridor, one-week repo rate, reserve requirements, foreign exchange intervention and liquidity policy. In this study, using bank level data, we investigate the impact of alternative policy tool on the credit and deposit rates. Accordingly, we document that the impact of policy instruments on deposit and loan rates differs; implying different policy instruments could have significant implications for bank behavior.
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:24&r=ara
 25. By: Alpay Filiztekin (Sabanci University, Department of Economics); Burhan Can Karahasan (Piri Reis University, Department of Economics & Finance)
  Abstract: This study demonstrates the distribution of educational attainment in Turkey based on district level data for 1990 and 2010. Focusing on the economically active working age population (25-64 age band) our results indicate that; even average years of schooling becomes spatially more alike, higher education levels witness an on-going divergence. Additionally our results indicate that different segments of the society realize different levels of improvement in education attainment. Female population and rural population are observed to be the most disadvantageous individuals. These results become even more remarkable once the spatial spill overs and the persistence of spatial heterogeneity is considered.
  Keywords: Education, Spatial Distribution, Turkey
  JEL: I24 I25 R11
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:285&r=ara
 26. By: Nkwah Akongnwi Ngwa (Yildirim Beyazit University)
  Abstract: Many “Emerging Powers" that have recently assumed a more important international role have significantly increased their economic activities in Africa. These new development partners have shown a substantial increase in their development cooperation activities. China and Turkey are no exception as they stand out as one of the most important emerging actors in Africa today and thus are not new to Ethiopia. Since Emperor Haille Sillasie’s era, these two countries have been delivering aid to Ethiopia and to Africa since the end of colonial period. Development assistances from both countries have similarities in some important and inter-related respects. They both give monetary and non-monetary forms of assistance; both countries are also motivated by a combination of strategic, political interests and mutual benefits with commercial intent. As such, they are similar to traditional donors in that their aid practices are tied with some conditionalities equipment, companies and labour as well as services. However neither country has conditions on governance, democracy and human rights. In the meantime, both China and Turkey have valuable contributions to make towards Ethiopia’s development in the spirit of South-South cooperation, which needs to be understood in the context of the changing global development assistance architecture. The present study indicates that the development assistances from China and Turkey to Ethiopia, has a direct and indirect impact which is at the same time complimentary and competitive to western aid , and thus have both opportunities and challenges. In this light, we also recommend policy interventions to minimize the challenges and maximize the benefits of the cooperation, which can be implemented unilaterally by Ethiopia and also by China and Turkey as well as through the cooperation of the three. But as for Turkey, a “Triangular Model” of cooperation, in collaboration with a Western donor could produce excellent out comes with European Union due to the Western oriented foreign policy of Turkey.
  Keywords: Development Assistance, Aid, China, Turkey, Ethiopia
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:13&r=ara
 27. By: Gökhan Özdamar (Süleyman Demirel University/Department of Economics)
  Abstract: Bir ülkede dış ticarete konu olan malların gelir ve fiyat hareketleri karşısındaki talep esneklikleri, -ülkenin teknolojik gelişmişlik düzeyi ve yurt içi üretim koşullarının da etkisine bağlı olarak- malların teknoloji düzeylerine göre farklı olabilmektedir. Bu çerçevede gelir düzeyi ve döviz kuru değişimleri, ileri veya düşük teknoloji düzeyindeki mal gruplarının dış ticareti üzerinde birbirinden farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu çalışmada gelir düzeyi ve döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişkiler, ileri ve düşük teknolojiye sahip imalat sanayisi mal grupları bakımından Türkiye ekonomisi için Vektör Otoregresyon yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre döviz kuruna kıyasla gelir düzeyi hem ileri hem de düşük teknolojili malların dış ticareti üzerinde daha etkilidir. Döviz kuru şoklarının ileri ve düşük teknolojiler ithalatına etkisi negatif ve anlamlı bulunmuştur. Buna karşın çalışmadan elde edilen bulgular, kur şoklarının ileri teknolojiler ihracatını teorik beklentinin aksine negatif etkileyebileceğini, düşük teknolojiler ihracatına etkisinin ise belirsiz olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca döviz kuru değişimlerinin ihracat ve ithalat değişimlerini açıklama bakımından ileri ve düşük teknoloji mal grupları üzerinde yakın etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Türkiye’nin dış ticaret kompozisyonu ve çalışmanın sonuçları birlikte dikkate alındığında döviz kurlarındaki artışların dış dengeyi pozitif etkilemesi beklenebilir ve ayrıca ileri teknoloji malların üretimine odaklanılmasının dış ticaret dengesi açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır.
  Keywords: Gelir düzeyi, Döviz kurları, Dış ticaret, İmalat sanayisi teknoloji düzeyleri, Türkiye
  JEL: F41 F14
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:28&r=ara
 28. By: Nimet Varlık (Kırıkkale Üniversitesi, İktisat Bölümü); Serdar Varlık (Hitit Üniversitesi, İktisat Bölümü)
  Abstract: Küresel likiditenin genişlediği, oynaklıkların ve belirsizliklerin azaldığı dönemlerde, yatırımcıların risk iştahındaki artış Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik kısa vadeli sermaye akımlarını tetiklerken, bankacılık sektörünün bilançosu genişlemektedir. Buna karşın, küresel finansal piyasalarda likiditenin daralması, oynaklıkların ve belirsizliklerin yükselmesi yatırımcıların risk iştahını azaltmakta, risk algısını yükseltmekte ve bu nedenle yatırımcılar risk almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durum, GOÜ’lerin finansal varlıklarına yönelik talebi azaltmakta ve böylece sermaye akımlarının durmasına ya da sermaye çıkışlarına neden olarak bankacılık sektörünün bilanço yapısına zarar vermektedir. Çalışmanın amacı, risk iştahındaki ve risk algısındaki değişmelerin Türkiye’de bankacılık sisteminin sağlamlık düzeyini nasıl etkilediğini Vector Autoregression (VAR) modeli kullanarak incelemektir. Bu çerçevede, öncelikle, bankacılık sektörünün bilanço yapısını değerlendirmek için Temel Bileşenler Analizi (Principal Component Analysis; PCA) yöntemi ile 2002Q4-2014Q4 dönemini kapsayan bankacılık sağlamlık endeksi (BSE) oluşturulmuştur. BSE, bankacılık kesiminin sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kârlılık, gelir-gider, faiz, kur ve kredi riski değişkenlerinden oluşmaktadır. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için risklilik ölçütü olarak belirlenen değişkenler; JP Morgan tarafından geliştirilen ülke risk primi (EMBI+TR; baz puan) endeksi ve Morgan Stanley tarafından geliştirilen borsa performansı (MSCI TR) endeksidir. EMBI+TR kamu kesiminin geri ödeme problemini yansıtırken, MSCI TR ise yatırımcıların borsa için risk algılarını göstermektedir. Ayrıca, küresel risk iştahındaki dalgalanmaları açıklamak için Chicago Board Options Exchange tarafından geliştirilen VIX endeksi kullanılmaktadır. BSE dışındaki bu değişkenler modelde logaritmik biçimde kullanılmaktadır. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (FED) politika faiz oranına modelde dışsal değişken olarak yer verilmektedir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre, EMBI+TR ve VIX endekslerindeki artışın bankacılık sisteminin sağlamlık düzeyini kısa dönemde olumsuz yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmaktadır. Buna karşın, MSCI TR’deki artışın bankacılık sisteminin sağlamlığını kısa dönemde olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Ayrıca, varyans ayrıştırması bulguları EMBI+TR’deki artışın BSE’deki değişimleri diğer risklilik ölçütlerinden daha fazla açıkladığını göstermektedir.
  Keywords: Risk Algısı, Risk İştahı, Bankacılık Sağlamlık Endeksi, Temel Bileşenler Analizi, Vector Autoregression (VAR) Model
  JEL: G11 G15
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:219&r=ara
 29. By: Filiz Eryılmaz (Uludag University)
  Abstract: The Political Business Cycle Theory which emerged as one of the basic areas of discussion of Positive Public Choice Theory, were based on the studies of Kalecki (1943) and Akerman (1947) in the 1940s. Political Business Cycle Theory are examined under two main branches of Traditional Political Business Cycle Theory and Rational Political Business Cycle Theory. While Traditional Political Business Cycle Theory are classified in two groups as Traditional Opportunistic Political Business Cycle Theory and Traditional Partisan Political Business Cycle Theory, the Rational Political Business Cycle Theory are separated as Rational Opportunistic Political Business Cycle Theory and Rational Partisan Political Business Cycle Theory. While voters are assumed to have adaptive expectations in Traditional Political Business Cycle Theory, they are accepted as being rational in Rational Political Business Cycle Theory. Another model of differentiation of the relationship of Political Business Cycle Theory is the Opportunistic or Partisan relationship. In the Opportunistic model, it is assumed that the single aim of the governing parties, which are accepted as equally formed, is to apply policies which will maximise their chances of winning elections. In partisan models, the governing parties are not similar, and are in fact at different ends of the ideological spectrum as right and left-wing (Alesina and Roubini, 1990; Alesina, Roubini and Cohen, 1991). In this study, the Traditional Opportunistic Business Cycle Theory of Nordhaus (1975) was tested for the series of M0, M1, M2, M2Y, the interbank rate, the three-month Turkish lira (TL) time deposit rate, the three-month United States (US) dollar time deposit rate, nominal and real treasury auction rates for the Turkish economy. In the determination of whether or not political opportunistic policies were observed in general elections held in the period 1985M12- 2012M4, the autoregressive model used in studies by Alesina, Cohen ve Roubini (1991, 1992, 1997) of OECD countries and industrial countries, was used in this study.
  Keywords: Political Business Cycle Theory, Traditional Opportunistic Political Business Cycle Theory, Monetary Policy, Box-Jenkins Models, Turkey
  JEL: D72 E62 H62
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:221&r=ara
 30. By: F. Kemal Kızılca (Ankara University)
  Abstract: Using information in the household consumption data as a signal of secularity, this study explores the effect of religion on women’s labor force and educational participation (FLFP) in a Muslim-dominated country, Turkey. A household is categorized as secular if its members report that they consume goods that contradict conservative Islamic practices, such as alcohol. This information is then used in FLFP estimations. The results show that living in a secular household has a positive and highly significant effect on the probability of labor market participation of married women. For single women, most of whom are in the school-age, the estimations also provide weaker evidence regarding the positive effect of secularity on the probability of educational participation and paid work.
  Keywords: Consumption, Female Labor Force Participation, Religion
  JEL: J16 Z12
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:280&r=ara
 31. By: Aykut Mert Yakut (Middle East Technical University, Department of Economics)
  Abstract: Despite enormous increase in global financial liquidity from the beginning of 2000s until 2007-8, the income distribution in developing countries did not improve. Moreover, due to the effects of the global financial crisis, the income distribution even get worsened; the income difference between the richest and the poorest households widened within each country. This is also the phenomenon in Turkey: in 2003-14 period the real per capita GDP has increased by 43.4% while the poverty rate (share of population whose income is half of the median income) and the income inequality (Gini coefficient) have experienced limited recoveries. This paper, with the aid of an intertemporal model that reflects the decision making processes of different representative household groups and firms in a small open economy framework, focuses on the effects of re-distributional policies on the income distribution. Segmented labor markets and existence of non-Ricardian type of households who does not have a saving decision are major structural components of the model. In the calibration process, a micro-level non-longitudinal data set, Household Budget Survey (HBS), is utilized to obtain the household level parameters and also to construct the multi-sector production side of the model. This study, to our best knowledge, is the first effort to analyze the income distribution for the Turkish economy by using differentiated household structure in an intertemporal dynamic setting and by focusing on redistribute policies. Moreover, it is also the first study that uses a micro-level data set to calibrate the household level parameters and to construct a production side that is consistent with the private consumption expenditure composition.
  Keywords: Income Distribution, Intertemporal CGE, Redistributive Policies
  JEL: D33 D58 D91 D92 H23
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:279&r=ara
 32. By: Evrim İmer-Ertunga (Central Bank of Turkey); Şerife Serap Çakar (Akdeniz University, Department of Economics)
  Abstract: Gelişmiş ülke merkez bankalarının izlediği miktarsal genişleme politikaları ve bu politikalardan nihai ve muhtemel çıkışlar, son dönemlerde küresel likiditenin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin sıklıkla tartışılmasına yol açmıştır. İki farklı küresel likidite göstergesinin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiye’nin seçilmiş finansal göstergeleri üzerinde küresel likiditenin etkileri, Aralık 2001 - Aralık 2014 dönemi için aylık olarak tek değişkenli koşullu değişen varyans tahmin sonuçları ile incelenmiştir. GARCH (1,1) tahminlerindeki ARCH ve GARCH terimlerinin istatistiki anlamlılığı, hisse senedi fiyatları, nominal kur düzeyi ve ağırlıklı ortalama devlet iç borçlanma senedi faizlerindeki küresel dalgalanma dönemleri öncesinde ve küresel dalgalanma dönemleri süresince sürpriz haberlerin yayılmasına ilişkin kanıtlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca varyans denklemlerinde bir önceki aydaki şokun daha uzun döneme taşınması anlamına gelen süreklilik de kendisini göstermiştir.
  Keywords: Küresel likidite, tek değişkenli koşullu değişen varyans, süreklilik
  JEL: G15 G12 C13
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:16&r=ara
 33. By: Yeşim Gürel Üçdoğruk (Dokuz Eylul University, Department of Economics); Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, Department of Economics)
  Abstract: Measuring the effects of innovative activities on firms’ productivity has been an active area for research for several decades, both as a policy concern and as a challenge for econometric applications. This paper attempts to analyze the relationship among innovation input, output and productivity in Turkish manufacturing firms through CDM model by adding ICT investments together with R&D as an input to innovation. The evidence is based on a panel data sample of Turkish manufacturing firms in the 2003–2010 period, constructed from the waves of the ‘Annual Manufacturing Industry Statistics’ and the four consecutive waves of ‘Community Innovation Surveys’. Regarding the model specification, the first step models the firm R&D decisions in terms of two equations: a selection equation and an intensity equation. The selection equation consists of R&D indicator variable that takes the value 1 if firm decides to perform R&D and explanatory variables affecting R&D decision. The intensity equation consists of firm’s innovative effort and a set of determinants of R&D expenditure. These two equations are estimated by using Heckman selection method. The second step models the firm innovation activity by innovation equation including ICT investment intensity and the latent innovation effort proxied by the predicted value of R&D intensity from the first step model. This equation is estimated as a bivariate probit model, assuming that most of the firm characteristics that affect product and process innovation are the same, although of course their impacts may differ. The last step estimates the productivity equation that is specified as a simple Cobb–Douglas technology with constant returns to scale, and with labor, capital and knowledge inputs, where we have “labor productivity” (real sales per employee, in logs); “investment intensity” that is our proxy for physical capital and “knowledge inputs” that are proxied by the predicted probability of product and process innovation.
  Keywords: R&D, ICT, innovation, productivity, Turkey
  JEL: L60 O31 O33
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:31&r=ara
 34. By: Mehmet Uğur (Cukurova University, Department of Economics); Tuğçe Uğur (Cukurova University, Department of Agricultural Economics)
  Abstract: Poverty is a complex concept in its nature. Thus, it does not cover any universal description. In the most basic recognition of poverty, it is usually accepted as an absolute term which is measured with a specific poverty line and identifies the poor which are below this threshold level. One another approach which identifies poverty as a relative term suggests that there is relativity at some forms on describing poverty. Influential Indian economist Amartya Sen suggests that the conflict between the absolute and relative approach could be overcome with a capability approach which considers the functioning of persons and the capabilities of a person reflects the various combinations of functionings he can achieve. With this approach, we are now more able to understand the real freedoms that people enjoy and more aware in evaluating human well-being. This study mostly involves with the poverty status of the rural households and it will aim to show the real deprivations of poor. Initial results suggest that the poverty in rural areas is far more challenging, especially in multidimensional term. Thus, the study will aim to present the actual conditions of the poor and to suggest main ways to alleviate poverty. Secondly, the study will examine whether capability sets of male and female populations are equal in selected rural areas of Turkey and if there's distinct differences, then, the study will try to understand the main reasons of these differences. Globally, it is accepted that women tend to be poorer than men; and they are more deprived in health and education and in freedoms in all its forms. As women make up a substantial majority of the world's poor, women's unequal failure of capability needs to be seen as a problem of justice. In principle, it should be understood that nobody should be disadvantaged because of their gender. A basic foundation for a theory of gender justice emerged in the form of the capabilities approach. In his influential work, Development as Freedom, Sen (1999) argues that the goal of governments should be expanding the real freedom to choose the kind of life one has reason to value. Here, the main quality of Sen's capability approach is to focus what individuals are able to do or to be. It proposes that 'social arrangements should be primarily evaluated according to the extent of freedom people have to promote or achieve functionings they value'. This view makes a substantial difference in our understanding that what we need now is an approach of equality of opportunity. Because, gender justice requires that adequate economic resources flow to both genders in such measure as to ensure that each has the means to acquire the necessary capabilities. Although Sen has offered some basic capabilities, we couldn't find any gendered list of capabilities in his works. But Robeyns (2003) has offered some guidance on a specific set of capabilities. The list includes crucial capabilities such as education, bodily integration, political empowerment, mobility and respect. Also, United Nations Development Programme (UNDP) has published, a new index called Gender Inequality Index (GII) for measuring gender inequality in its Human Development Report (HDR) 2010. It measures three dimensions of gender inequality in a society which includes maternal mortality rate, adolescent fertility rate, seats in parliament, education, labor force participation and seemed a combination of previous gender indices. In HDR 2011, the index shows poor results for Turkey where the results have ranked Turkey 77th out of 145 countries. The study covers both UNDP and TurkStat data, in principle. In initial analyses, the study finds distinct differences in capability sets of genders and in general, underscores the low levels of education in rural areas of Turkey. Because, despite education is compulsory in all level, in education practice, families tend to favour boys at all stages of education. Traditional reluctance to school the girls still persists in the lower income groups and rural areas. As analyses illustrated, government implement some aid policies for those families to school their girls, but the general trend still depicts poor scenery
  Keywords: : Capability, Gender, Poverty, Education, Rural Poverty
  JEL: J16 I30 O15
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:288&r=ara
 35. By: Kala Krishna; Sergey Lychagin; Verónica Frisancho Robles
  Abstract: Placement, both in university and in the civil service, according to performance in competitive exams is the norm in much of the world. Repeat taking of such exams is common despite the private and social costs it imposes. We develop and estimate a structural model of exam retaking using data from Turkey's university placement exam. We find that limiting retaking, though individually harmful given the equilibrium, actually increases expected welfare across the board. This result comes from a general equilibrium effect: retakers crowd the market and impose negative spillovers on others by raising acceptance cutoffs.
  JEL: C35 I23
  Date: 2015–10
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:nbr:nberwo:21640&r=ara
 36. By: Mehmet Songur (Gazi University, Department of Economics)
  Abstract: Geleneksel makro iktisat teorisinde, fiyat düzeyinin belirlenmesi hususunda maliye politikalarının önemli olup olmadığı konusunda tartışmalar yer almaktadır. Bu bağlamda Ricardocu Maliye Politikası (RFPs)’nı savunan gruba göre, fiyat düzeyinin belirlenmesinde maliye politikaları önemli değildir. RFPs’nda faiz dışı bütçe fazlasının en önemli belirleyicisi kamu borcudur. Ancak bu tartışmalar 1990’lı yıllarda ülkelerde gerçekleşen mali açıklar ve fiyat istikrarsızlıkları ile tekrar gündeme gelmiştir. Leeper (1991), Sims (1993), Woodford (1994, 1995, 2001) ve Cochrane (2001) gibi iktisatçılar fiyat düzeyinin belirlenmesinde maliye politikalarının önemli olduğunu iddia etmiş ve Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi (FTPL) olarak anılan yaklaşımı geliştirmişlerdir. FTPL’ye göre, maliye politikasının geçerli disiplinden yoksun olduğu yıllarda, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamak için etkin politikalar yürütemeyeceği ileri sürülmüştür. Woodford (1996)’a göre, parasal birlik sağlayan tüm ülkelerde RFPs uygulanırsa mali şoklar enflasyon, faiz ve çıktıyı etkilemez. Ancak ülkelerden biri FTPL uyguluyorsa söz konusu şoklar parasal birlik üyesi tüm ülkelerde parasal değerleri ve çıktıyı etkiler. Elmas ve Songur (2015), Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik üyesi ülkeler için gerçekleştirdikleri analizlerinde, ele alınan ülkelerin RFPs’yi uyguladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu çalışmadan hareketle Avrupa Birliği’ne aday ülke konumunda bulunan Türkiye’nin fiyat düzeyinin belirlenmesinde maliye politikasının etkisinin araştırılması önemlidir. Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de RFPs’nin ya da FTPL’nin geçerliliğini (2001 yılında gerçekleşen kriz dikkate alınarak) zaman serisi tekniklerinden yararlanarak 1975-2014 dönemi için analiz etmektir. Bu çerçevede Afonso (2002) tarafından geliştirilen model kullanılarak kamu borcunun bir dönem gecikmesinin faiz dışı bütçe fazlası üzerine etkileri incelenecektir.
  Keywords: Ricardocu Maliye Politikası, Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi, Zaman Serisi Analizi
  JEL: C32 E62 H62
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:63&r=ara
 37. By: Volkan Gürsel (Uludağ University, Department of Economics)
  Abstract: Son yıllarda rekabet politikalarının etkinliğine ilişkin çalışmalar artmaktadır. Söz konusu çalışmalarda çok çeşitli yöntemler benimsenmektedir. Bu yöntemler niteliksel veya niceliksel olabilmekte, makro ekonomi veya sektörler üzerindeki etkileri incelemek üzere genel kapsamlı ya da yaptırma konu olan belirli bir piyasadaki etkileri değerlendirmek üzere özel kapsamlı tutulabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki rekabet politikasının en önemli aktörü konumunda bulunan Rekabet Kurumunun faaliyetleri çerçevesinde, Türk rekabet politikasının rekabetçi piyasaların tesis edilmesi sürecindeki katkısını değerlendirmek ve daha etkin bir rekabet politikası için öneriler sunmaktır. Bu amaçla çalışmada hem Kurum faaliyetlerine ilişkin veriler hem de bağımsız örgütlerce derlenen veriler, farklı ülkelerin rekabet politikalarına ilişkin verilerle de mukayese edilmek suretiyle, niteliksel yaklaşımla ele alınıp yorumlanmaktadır.
  Keywords: Rekabet Politikası, Rekabet Hukuku, Değerlendirme
  JEL: L40 K21 H11
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:272&r=ara
 38. By: Ünal Töngür (Middle East Technical University, Department of Economics)
  Abstract: The substitution elasticity between agricultural goods from different countries (Armington elasticities) is of special importance for many trade models. Note that the elasticity of substitution captures the degree of substitutability between import sources of supply. The so called Armington elasticities are key parameters for most of the partial or general equilibrium based trade models because of their critical role in determining model results. The higher the value of this parameter, the higher the degree of substitution. A high value of elasticity of substitution implies that imports from different areas are considered by consumers to be approximately identical. They would be exactly identical if the parameter was infinite which is the case of prefect substitution. On the other hand, a low value for this parameter points out that the two products are weak substitutes. In this study, the substitution elasticites (Armington elasticities) for agricultural goods of Turkey will be estimated by panel data estimation techniques. The data includes Turkey’s agricultural trade data and for the domestic consumption of agricultural products the FAOSTAT data will be employed. In the model, 27 regions are defined in order to differentiate regional impacts.
  Keywords: Agricultural Trade, Elasticities of Substitution, Armington Elasticities, Panel Data
  JEL: C50 F15 F17 Q17
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:225&r=ara
 39. By: Ahmet İkiz (Mugla Sıtkı Kocman University)
  Abstract: Liberalization and deregulation policies after 1980's successfully open Turkish economy to global world and increased foreign trade and investment. The focal point of this policy was constructed on increasing FDI to Turkish economy in order to attain high economic growth. In last couple of years there is a enormous amount of change in this process where contrary to inward FDI the outward FDI of Turkish companies significantly increased. That clearly indicates the amount of capital movement abroad for investment purposes. That accompanied with low saving rates which is the main determinants of investment level in home country. The OFDI in Turkish economy is quite neglected area in academic literature and there are few research on its impacts on economic growth. In this paper I am trying observe the impact of OFDI on economic growth for Turkish economy.
  Keywords: NA
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:7&r=ara
 40. By: Naci Bayrac (Eskişehir Osmangazi University, Department of Economics); Emrah Dogan (Anadolu University, Department of Economics)
  Abstract: Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki enerji politikaları için kilit bir öneme sahiptir. Bu çalışma, 1980-2012 dönemi için Türkiye’deki enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Enerji tüketiminde görülecek değişimlerin ekonomik büyüme üzerindeki olası etkileri Markov Rejim Değişim (MS‐VAR) modeli ile tahmin edilmiştir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre, ekonominin içerisinde bulunduğu daralma ve genişleme dönemlerinde enerji tüketiminin her iki dönemde de ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisi, ekonominin genişleme dönemlerinde ekonominin daralma dönemlerine göre daha güçlü bir pozitif etkiye sahip olduğu bulguları elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, Türkiye’de politika yapıcıları için önemli politika önerileri sunmaktadır.
  Keywords: Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Markov Rejim Değişim Modeli
  JEL: C13 C22 O40 Q41 Q43
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:10&r=ara
 41. By: Havva Serim (Gazi University, Department of Economics); Ebru Işık (Gazi University, Department of Economics)
  Abstract: İşgücü piyasalarının yapısını inceleyen yaklaşımlar içinde, Bölünmüş İşgücü Piyasası Teorisi (Labour Market Segmentation Theory) piyasada sektör, meslek ve cinsiyet gibi farklı temellere dayanan bölümlenmeler olduğunu belirtmektedir. Teoride iyi iş /kötü iş veya kadın işi/erkek işi gibi ayrışmalarla vurgulanan cinsiyet eşitsizliğine dayalı bölümlenme, sektörel ve mesleki temelde kadının tabi olduğu farklı katmanlara ve belirgin sektör ve meslek gruplarında kadınların yoğun biçimde istihdam edildiğine işaret etmektedir. Cinsiyet eşitsizliğine dayalı işgücü piyasası bölünmesi pek çok ülkede olduğu gibi, Avrupa işgücü piyasalarının da belirgin bir özelliğidir. Bu nedenle Avrupa İstihdam Stratejisi’nde Fırsat Eşitliği başlığı altında bu bölümlenme ele alınmakta ve söz konusu eşitsizliğin giderilmesi temel hedef olarak sunulmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ile müzakere süreci devam eden Türkiye için de benzer hedefler söz konusu olmakta ve bu açıdan Türkiye’nin AB’ye göre karşılaştırmalı analizinin yapılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ve AB üye ülkeleri için işgücü piyasasındaki sektörel ve mesleki temeldeki bölünme/yoğunlaşma “cinsiyet oranı” aracılığıyla karşılaştırmalı bir biçimde ortaya konulmaya çalışılacaktır. Türkiye’nin durumun bu şekilde analiz edilmesi, işgücü piyasasında katmanlar arasında geçişliliği engelleyen kurumsal ya da kurumsal olmayan cinsiyete dayalı faktörlerin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle, AB ile uyumu gözeten istihdam politikalarında yalnızca kadının işgücüne katılımını arttırmanın yeterli olmadığı, söz konusu engelleyici faktörlerin ortadan kaldırılmasının da gerekli olduğu vurgulanmış olacaktır.
  Keywords: Bölünmüş İşgücü Piyasası, Cinsiyet Eşitsizliği, Avrupa Birliği
  JEL: J42 J16 F02
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:39&r=ara
 42. By: Büşra Akın (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisat); Kübra Önder (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisat)
  Abstract: İhracat, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performanslarını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’nin ithalat ve ihracatını önemli derecede etkileyen Gümrük Birliği sonrası süreç için, Türkiye’nin imalat sanayi ihracatı sektörler bazında analiz edilmiştir. ISIC Rev.3 iki basamaklı 22 imalat sanayi sektörü arasında en çok ihracatı yapılan ilk dört sektörün (ana metal, motorlu kara taşıtları, tekstil ve giyim sektörleri) ihracat talep fonksiyonları, 1996-2014 dönemlerine ait üçer aylık veriler kullanılarak tahmin edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon modellerine ihtiyaç duyulan bu tip ekonometri çalışmalarında parametre tahminlerinin beraberinde getirdiği problemlerden biri, zaman serisi verilerinde durağanlık sorunudur. Çalışmada durağanlığın belirlenmesi için öncelikle birim kök testleri yapılmıştır. Birim kök testi sonucunda aynı derecede bütünleşik oldukları tespit edilen ilgili sektörlerin uzun dönem ilişkileri, Johansen eşbütünleşme analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Test edilen uzun dönemli ilişkinin varlığına bağlı olarak, hata düzeltme modeli (VECM) tahmin edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ana metal sanayi, tekstil ürünleri ve giyim eşyası sektörleri ihracat talep fonksiyonları için uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir.
  Keywords: Gümrük Birliği, Birim Kök, Eşbütünleşme, Talep Fonksiyonu, İmalat Sanayi
  JEL: F15 C22 F14 L60
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:291&r=ara
 43. By: Banu Tanrıöver (Osmaniye Korkut Ata University/Department Economomics); Burhan Biçer (Osmaniye Korkut Ata University/Department Economomics)
  Abstract: Ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesi literatürde uzun süredir tartışılmakla birlikte konu ile ilgili temel çalışma, Okun (1962)’in çalışmasıdır. Okun kanunu ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin, konjonktürel dalgalanmaların genişleme ve daralma dönemlerinde aynı büyüklükte olacağını ileri sürmektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla Okun katsayısının daralma ve genişleme dönemlerinde farklılık göstereceği ileri sürülmektedir. Ayrıca son yıllarda dünya ekonomisinde ekonomik büyümenin işsizlik sorununu çözmede yetersiz kalması, istihdam yaratmayan büyüme kavramının gelişmesine neden olmuştur. Bu nedenle çalışmada 2000’li yıllarda ekonomik büyümeye rağmen işsizlik oranları azalmayan Türkiye ekonomisinde istihdam yaratmayan büyümenin varlığının 2005-2015 dönemi için araştırılması ve çıktı açığı ile işsizlik oranı açığı arasındaki olası asimetrik ilişkinin varlığının sınanması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada doğal işsizlik oranı ve potansiyel çıktı düzeyini belirlemek amacıyla, kalıcı şokların varlığını dikkate alan ve stokastik trend ayrıştırma yöntemi olan Beveridge ve Nelson (1981) ayrıştırma yöntemi kullanılmıştır. Hem ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesini tespit etmek ve hem de söz konusu iki değişken arasında genişleme ve daralma dönemlerinde ortaya çıkan olası asimetrik ilişkinin varlığını sınamak amacıyla iki farklı Okun aralık modeli oluşturulmuştur. Tahmin edilen Okun aralık modelleri sonucunda, konjonktürel dalgalanmaların daralma dönemlerinde ortaya çıkan çıktı artışının genişleme dönemlerindeki çıktı artışına göre işsizlik oranını daha az azalttığı veya daha az istihdam yarattığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
  Keywords: Okun Kanunu, Beveridge ve Nelson (1981) Ayrıştırma Analizi, Çıktı Açığı, İşsizlik Oranı Açığı ve İstihdam Yaratmayan Büyüme
  JEL: C13 E32 J64
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:305&r=ara
 44. By: Z. Bilgen Susanlı (Isık University, Ekonomi Bölümü)
  Abstract: Bu çalışma 2013 yılına ait Hanehalkı İşgücü Anketleri verisi kullanılarak bireylerin işgücüne katılım ve işsiz olma ihtimallerinin içinde bulundukları bölgesel işgücü piyasasının eğitim düzeyi ile bağlantısı incelenmiştir. Bölgesel beşeri sermaye düzeyi değişkeni 25-54 yaş arası istihdamdaki yetişkinler arasındaki üniversite mezunlarının oranı olarak hesaplanmıştır. Probit modeli sonuçları bölgesel beşeri sermaye düzeyinin bireylerin işgücüne katılma olasılığını anlamlı olarak artırdığına ve bu etkinin eğitim seviyesi liseden az olan kadınlar için kuvvetli olduğuna ortaya koymaktadır. Bölgesel beşeri sermaye ile işsiz olma ihtimali arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
  Keywords: NA
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:37&r=ara
 45. By: Younes Gholizadeh (Ankara University)
  Abstract: On iki yılı aşkın Amerika’nın gözlemi ve yönetiminde AB’nin önemli taraf olarak, İran ile sürdürdüğü nükleer müzakereleri günümüzde olumlu bir sonuca varacağı ihtimali altında enerji bağlamında ikili ilişkilerin içeriğin ve düzeyini değiştirmeye yöneltmektedir. AB’nin İran petrol ve doğalgaz yataklarına gitgide duyduğu ihtiyaç, enerji arz güvenliği sağlanmasında İran’ın rolü ve tutumu, İran-Rusya ilişkileri kapsamında İran’ı ikna etmek için izlediği politikalarda revizyona gidilmesi gereği, değişmesi gereken önemli politika başlıklarıdır. AB Enerji Politikası, dış faktörlere duyarlı olduğu yanı sıra kırılgan niteliğe sahiptir. Dış faktörlerden maksat AB’nin enerji konusunda dışa bağımlılığı ve bu yönde enerji arz güvenliğinin dışsal etkenlerle karşı karşıya kaldığıdır. Ayrıca, AB enerji politikasını, çok taraflı ve uluslararası ticaret kapsamında gerçekleştirmektedir. AB açısından sorun enerji konusunda ulusal politikaların ulusüstü politikalarla hangi alanlarda ve hangi düzeyde revize edilmesidir. Birliğin enerji stratejisinin içeriği, üretim, dağıtım ve tüketimde enerji tasarrufu, Tek Enerji Piyasası oluşturmak, tüketiciye yönelik enerji arz güvenliği ve sürekliliğini sağlamak enerji alanında teknolojik değişim ve ileri teknoloji kullanımı için strateji belirleme gibi temel unsurlarından oluşmaktadır. Strateji kapsamında bütün yapılanlara rağmen AB’nin ortak bir enerji politikası hâlen bulunmamaktadır. En son, sadece kavram olarak enerji arzı ve güvenliği, enerji taşımacılığı ve çevre kirliliği gibi konular Lizbon Anlaşması’na eklenmiştir. Sonuç olarak, AB’nin ortak enerji politikası uygulamada başarı düzeyi, ayrıca İran’ın AB’nin enerji politikası uygulamasında önemi, enerji diyalogu kapsamında ikili ilişkilerin düzeyini belirleyecektir.
  Keywords: Enerji Strategisi, AB Enerji Politikası, Enerji Arz Güvenliği
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:206&r=ara
 46. By: Taylan Kıymaz (Kalkınma Bakanlığı, İSKGM, Dr., Daire Bşk.)
  Abstract: Ekonomik krizler ve olumsuz iklim etkileri, tarımsal üretimi azaltıcı etkileşim oluşturabildiği gibi ithalat gereği nedeniyle dünya ile Türk tarım piyasaları arasındaki fiyat etkileşimlerinde artış yaşanmasına neden olabilmektedir. Türkiye 2000-2001 yılında iki ciddi mali kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Dahası, 2001, 2007-2008 ve 2013-2014 dönemlerinde Türkiye'de şiddetli kuraklık etkileri görülürken 2001 yılında ekonomik kriz ile kuraklığın olumsuz etkileri birleşmiştir. Türkiye'de kuraklığın, 2007-2009 döneminde dünyada yaşanan gıda ve finansal krizi ile bir araya gelerek tarım ürün piyasaları üzerinde kalıcı ve açıklanması gereken değişimleri getirdiği ve bu etkilerin de yine irdelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Küresel pazarlara Türk tarım piyasalarının açıklığı sınırlıdır. Kriz/kuraklık dönemlerinde meydana gelen kur ve gümrük tarife oranı değişiklikleri iç pazarlarda önemli etkiler doğururken yerel fiyatlarla dünya fiyatları arasındaki etkileşimi ise doğrudan etkilemektedir. Dünyada ve iç piyasada fiyat değişiklikleri arasındaki ilişkilerin, herhangi yerel veya dünya kaynaklı krizin etkileri de gözetilerek hata düzeltme modelleri kullanılarak bu çalışmada analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, buğday, pirinç, mısır ve ayçiçeğinde iç fiyatlarının dünya fiyatları ile kısa ve uzun vadeli etkileşimi yukarıda verilen kriz ve kuraklık dönemleri gözetilerek tahmin edilmektedir. Sonuçta, sadece buğdayda düşük de olsa dünya fiyatlarının iç piyasa fiyatlarına geçişken olduğu saptanmış ve dışsal şokların yaşandığı dönemlerde bu etkileşimin de arttığı gözlenmiştir. Önümüzdeki dönemde, dünya piyasalarına sınırlı düzeyde açık olan Türk tarımının rekabete daha açık hale gelmesi tarımsal yapıda iyileşmeye ve politikalarda yeni açılımlara ihtiyaç duyulduğunu akla getirmektedir.
  Keywords: Gıda Fiyatları, Fiyat Geçişkenliği, Kuraklık, Hata Düzeltme Modeli, Ekonomik Kriz.
  JEL: C13 Q13 Q18
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:244&r=ara
 47. By: Mustafa Can Küçüker (Atilim University/Department of Economics); Alper Guruz (Atilim University/Department of Economics)
  Abstract: İktisat literatüründe çok önemli bir kavram olan ekonomik büyümeyi açıklamada beşeri sermaye ve toplam faktör verimliliğinin(TFV) rolleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada beşeri sermayenin iş gücü üzerinde etkisi olduğu gibi TFV üzerinde de etkisi olduğu düşüncesi ile Türkiye Ekonomisinde 1950-2013 döneminde TFV ile beşeri sermaye arasındaki ilişki incelenilecektir. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla literatürde bu konu incelenirken daha önce kullanılmamış olan yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök ve eşbütünleşme testleri kullanılacaktır. Çalışma sonucunda beşeri sermaye ile TFV arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
  Keywords: İktisadi Büyüme, Toplam Faktör Verimliliği, Beşeri Sermaye
  JEL: O47 D24 C10
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:234&r=ara
 48. By: Ömer Limanlı (Artvin Coruh University)
  Abstract: We know that equal people deserve to be acted equally from the traditional justice theory. This rule is generally violated and it is especially seen in labour market. Equally skilled labour is not faced the same wage or do not have same chance to work at the same position. In this study, we have investigated gender based wage discrimination in Turkey by using panel data set Income and Living Condition Survey for 2006-2009. This study offers very different perspective from the previous resembling research in many aspects. First, previous studies have extensively used cross-sectional or unbalanced/pseudo panel data. We have used fully balanced panel data in order to show differences from year to year. Second, we have used newly developed estimation technique which is called Recentered Influence Regression. Finally, we have presented additional estimation results from panel data and multilevel modelling. In accordance with the estimation results, some economic policy recommaledations are given.
  Keywords: Gender, Turkey, Wage Gap
  JEL: C13 J31 J71
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:22&r=ara
 49. By: H. Ozan Eruygur (Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü); Taylan Kıymaz (Kalkınma Bakanlığı, İSKGM, Dr., Daire Bşk.)
  Abstract: Türkiye’de tarımsal üretimde kuraklık gibi saptırıcı etkiler son yıllarda yüzde 3-4 düzeyini bulan yıllık büyüme oranları izlenebilmektedir. Tarımda son dönemdeki yatırımlar, nitelikli girdi kullanımı ve daha fazla alanda sulamaya bağlı verim artırıcı gelişmeler yaşanmakla birlikte bölgesel düzeyde tarımdaki toplam faktör verimliliğindeki değişimin incelenmesi konusunda yeterli çalışma üretilememiştir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (Türkiye İBBS-2; Avrupa Birliği NUTS-2) düzeyinde toplanan tarımsal ekonomik veriler ve sosyal göstergeler kullanılarak bölgesel düzeyde toplam faktör verimliliğindeki değişimin incelenmesi önemli sonuçların ortaya konulmasını ve politika önceliklerini etkileyebilecek düzeyde bilgi üretilmesini sağlayabilecektir. Bu çalışmada aynı zamanda ilk defa Türkiye’nin ve söz konusu bölgelerin tarımda toplam fiziki sermaye stoğu da tahmin edilmiştir. Bu bağlamda, tarımsal hasıladaki değişim bölgelerde kullanılan işgücü ve sermaye yanında diğer tarımsal üretim girdileri yanında toplam faktör verimliliği üzerinde etkili diğer faktörlerle yönlendirildiğinden bu çalışmada söz konusu etkenlerin etkisi üzerinde durulmaktadır. Bu noktada, tarımsal toplam faktör verimliliğindeki gelişmelerde çeşitli makroekonomik ve kurumsal etkenlerin önemli rol oynadığı; enflasyon, kur, ticarete açıklık durumu, yüksek teknolojili ihracatın payı, kırsal kalkınma destekleri ve beşeri sermayenin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Veri temin edilemediği için bölgesel düzeyde toprağın yapısı bir etken olarak dikkate alınamamıştır. Çalışmanın sonucunda özellikle teknolojik ilerlemeler ve kırsal kalkınma destekleri toplam faktör verimliliği üzerinde önemli etkide bulunurken kurdaki değişimlerin ise önemli olumsuz etkiler doğurduğu saptanmıştır. Burada önemli bir sonuç da kırsal kalkınma destekleri dışında sağlanan tarımsal desteklerin faktör verimliliği üzerinde istatistiki etkisinin saptanamamış olmasıdır.
  Keywords: Toplam Faktör Verimliliği, Rekabetçilik, Bölgesel Gelişme, Tarım
  JEL: C13 Q13 Q18
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:247&r=ara
 50. By: Eşref Uğur Çelik (Atilim University, Depertmant of Economics); Mustafa İsmihan (Atilim University, Depertmant of Economics)
  Abstract: Ülkelerin makroekonomik performanslarını inceleyen çalışmaların çoğunda makroekonomik performansın farklı boyutlarını ölçmek için değişik göstergeler kullanılmaktadır. Her ne kadar, her gösterge tek başına faydalı olsa da, genel makroekonomik performans düzeyini gösteren bileşik bir gösterge (endeks) araştırmacılara farklı hükümetlerin ve dönemlerin performanslarını kıyaslama ve sıralama olanağı verecektir. Bu çalışmanın temel amacı beş temel makroekonomik göstergeyi ─işsizlik oranı, büyüme hızı, cari işlemler dengesi, kamu bütçe dengesi ve enflasyon oranı─ kullanarak makroekonomik performans endeksi oluşturmak ve, çok partili dönemde (1950-2014), farklı siyasi ve yapısal evreleri analiz etmektir.
  Keywords: Türkiye Ekonomisi, Çok Partili Dönem, Makroekonomik Performans
  JEL: E60 C82 O50
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:209&r=ara
 51. By: Abdel-Rahman, Alaa; Fuller, David
  Abstract: For the past decades, different economic policies were implemented in order to better the Egyptians’ living standards. However when we look at where Egypt stands in terms of quality of education and labor efficiency, we realize that those policies did not help as much as we would have hoped. With an outlook on these different policies and potential solutions to overcome their inefficiencies, the author analyzes a potential starting point which includes working on the education sector in order to upgrade the Egyptians’ living standards and hopefully, the growth path of the economy. It was found that a simple increase of 20% in the quality of education leads to almost double the average growth rate of the country.
  Keywords: development, education, macroeconomics, policies, Egypt
  JEL: A23 E02 I22 I23 I24 I25 I28
  Date: 2014–05–06
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:pra:mprapa:67571&r=ara
 52. By: Baki Demirel (GOP Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat Bölümü); Nagehan Karanfil (GOP Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Doktora Öğrencisi)
  Abstract: Bu çalışma yurt içi ve yurt dışı faktörlerin Türk Bankacılık sektörünün risk yapısı üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Kibritçioğlu (2003), Türkiye ve Singh (2010) çalışmasında Hindistan bankacılık sektörü kırılganlık endeksi hesaplaması referans alınmıştır. Çalışma, elde edilen kırılganlık endeksini veya Türk bankacılık sektörünün risk yapısını etkilediği düşünülen, reel enflasyon oranı, cari açık, döviz kuru oynaklığı, kredi faiz oranı, mevduat faiz oranı gibi yurt içi; FED funs (ABD para politikası faiz oranı), JP Morgan EMBI+Turkiye ve TOT (dış ticaret şokları) gibi yurt dışı değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Çalışmada bankacılık sektörü risk yapısı ile seçilmiş değişkenler arasındaki ilişki, “Johansen eş bütünleşme analizi” ve “hata düzeltme modeli” kullanılarak test edilmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı değişkenlerin bankacılık sektörü risk yapısına etkisini analiz edebilmek için VAR modelinden hareketle “etki tepki analizi” ve “varyans ayrıştırma yöntemi” kullanılmıştır.
  Keywords: Sermaye Hareketleri, Küresel Kriz, Banka Kırılganlığı, Var Analizi
  JEL: E44 G21 G32
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:30&r=ara
 53. By: Mustafa Can (Middle East Technical University)
  Abstract: Public procurement, which is a considerable part of the local demand, may have favorable effects on the national innovative capacity. But traditional public procurement model is quite far from encouraging innovative procurement. In this sense, this article mainly aims to discuss elements of a new model for public procurement which stimulates and facilitates procuring innovative goods and services. In the paper, we initially argue the importance of demand for innovation. Subsequently, we examine the public procurement process and put forth the rationales for applying innovative public procurement. Then, we compare the current point of views about the issue between EU and Turkey. At last, we propose a new model for public procurement process by considering the shortcomings of current model and conclude the paper with policy recommendations for future.
  Keywords: Public procurement, Innovation policy, Demand-Oriented innovation
  JEL: H57 L38 O32 O38
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:217&r=ara
 54. By: Ahmet Sensoy
  Abstract: After the recent nancial crisis, few issues receive more attention than central banks' actions or major macroeconomic announcements in markets. Motivated by this fact, we investigate the impact of specic macro-announcements on liquidity commonal-ity in Turkey. Using a weighted spread constructed by a proprietary database of order ows, we reveal that among several developed countries, only U.S. monetarypolicy and macroeconomic announcements raise commonality in liquidity. More-over, commonality is signicantly aected (increased) only beyond the best price quotes, showing that researchers may obtain misleading results on commonality if they consider spread at the best price levels as a liquidity proxy.
  Keywords: Commonality in liquidity, order book, monetary policy, macroeconomic announcements, market microstructure
  JEL: D23 D82 G11 G12
  Date: 2015–10
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:bor:wpaper:1529&r=ara
 55. By: Sıtkıcan Saraçoğlu (Gazi University, Department of Economics)
  Abstract: Rekabet gücü kavramı, firma, endüstri ve ülke düzeyinde ele alınmakta ve ülke düzeyinde uluslararası rekabet gücü ise, ödemeler dengesinde problemlere yol açmadan, ekonomik büyüme ve istihdam artışı gibi hedefleri gerçekleştirme kabiliyeti, teknoloji, fiyat ve kapasite açısından rekabet üstünlüğüne sahip olma durumudur. Uluslararası rekabet gücünün ölçümünde Liesner(1958), Balassa(1965, 1977), Kunimoto(1977), Donges ve Riedel(1977), Hillman(1980), Bowen(1983), Balassa ve Noland(1989) ve Vollrath(1991) çalışmalarında geliştirilen endekslerden yararlanılmaktadır. Balassa Endeksi, standart ürünleri ve dayanıklı olmayan tüketim mallarını içeren analizler için en uygun yöntemdir. Bu nedenle, tarım ürünlerini ele alan bu çalışmada yöntem olarak Balassa Endeksi seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin, AB’ye uyum sürecinde, 1995 yılında imzalanan GB anlaşması sonrasında, geleneksel ihraç ürünleri olan tarım ürünlerinin rekabet gücünü Balassa Endeksini kullanarak ölçmektir. Veri seti, 1995-2011 dönemi FAO veritabanından elde edilmiştir. Çalışmada, bu dönemde Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında yoğunluğu en yüksek olan, dönemin tamamında verileri bulunan ürünler ve ülkeler analiz için seçilmiştir. Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının %17,4’ ünü oluşturan fındık; % 6,9’unu oluşturan kuru üzüm; %2,7’sini oluşturan kuru kayısı ve %2,3’ünü oluşturan kuru incir analiz için seçilmiştir.Elde edilen bulgulara göre, 1995-2011 döneminde rekabet gücü sıralaması fındık için Türkiye, İtalya, İspanya ve Almanya şeklinde; kuru üzüm için Türkiye, İtalya, Hollanda ve Fransa şeklinde; kuru kayısı için Türkiye, Almanya, Hollanda ve İngiltere şeklinde ve kuru incir için Türkiye, Fransa, Almanya ve İtalya şeklindedir. İkili ticaret açısından Türkiye fındıkta Almanya, İspanya ve İtalya’ya; kuru üzümde Fransa, Hollanda ve İtalya’ya; kuru kayısıda Almanya, Hollanda ve İngiltere’ye ve kuru incirde Almanya, Fransa ve İtalya’ya karşı GB’nin ilk yıllarında tekel gücüne sahiptir.
  Keywords: Rekabet Gücü, Balassa Endeksi, Avrupa Birliği
  JEL: F1 F10 F14
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:224&r=ara
 56. By: Esra Alp (Uludağ University)
  Abstract: Endüstrilerarası iktisat, bir ekonomide iktisadi yapıyı oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki karşılıklı bağınlaşmanın analiziyle ilgilidir. Endüstriler arası analizin temelini ise girdi-çıktı modelleri oluşturmaktadır. Girdi-çıktı modellerini, endüstriyel bağınlaşmanın yapısı, ülkeler arası üretim yapısının karşılaştırılması gibi iktisadi uygulamalarda kullanmak mümkündür. Girdi-çıktı modelinin hareket noktasını endüstriler arası işlemler tablosu oluşturmaktadır. Endüstriler arası işlemler tablosu, bir ekonomide yer alan her bir sektörün bir birim üretim yapabilmek için diğer sektörlerden ne miktarlarda ara girdi kullandığını, ve tüm sektörlerden elde edilen çıktıların hangi sektörlerde ve ne miktarlarda ara girdi olarak kullanıldığını göstermektedir. Üretimde sektörler arasında oluşan karşılıklı bağımlılık endüstriyel bağınlaşmayı göstermektedir. Endüstriyel bağınlaşmanın iki önemli yönünü geriye ve ileriye doğru bağlantı etkileri oluşturmaktadır. Geriye doğru bağlantı etkisi, ilgili sektörün nihai talebinde meydana gelen bir birimlik artışın kendisi dahil tüm sektörlerde meydana getireceği üretim artışını ve ileriye doğru bağlantı etkisi ise, tüm sektörlerin ürünlerine olan nihai talepte birer birim artış olduğunda, ilgili sektörde meydana gelen üretim artışını ifade etmektedir. Geriye ve ileriye doğru bağlantı etkilerinin hesaplanması özellikle bir ekonominin kilit sektörlerinin belirlenmesi ve dolayısıyla yatırım önceliklerinin saptanması bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı TÜİK tarafından 2008 yılında yayınlanan 2002 yılına ait Yurtiçi Girdi-Çıktı tablosu yardımıyla Türkiye ekonomisi için kilit sektörlerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ana hatlarıyla endüstriler arası işlemler tablosu analiz edilecek ve NACE sınıflandırması kullanılarak yapılan toplulaştırma dikkate alınarak Türkiye ekonomisi için kilit sektörlerin hangileri olduğu analiz edilecektir.
  Keywords: Endüstrilerarası Analiz, Girdi-Çıktı Modeli, Kilit Sektör, Geri Bağlantı Etkisi, İleri Bağlantı Etkisi
  JEL: C67 L52 D57
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:15&r=ara
 57. By: Gülsüm Akarsu (Ondokuz Mayıs University, Faculty of Economic and Administrative Sciences); Burcu Berke (Niğde University, Faculty of Economic and Administrative Sciences)
  Abstract: The issue of convergence has been discussed by many theoretical and empirical studies beginning by the major contributions of Solow (1956), Baumol (1986), and Barro and Sala-i Martin (1991). In the literature, there are two different convergence concepts, as betaconvergence and sigma-convergence. However, in this study, our focus is on the betaconvergence. As per capita electricity consumption has been considered as an indication of economic growth and development, this study aims to test the presence of “conditional betaconvergence” of per capita electricity consumption among the provinces of Turkey for the period between 1987 and 2013. We employ a spatial dynamic panel data model with fixed effects in order to account for spatial spillover, spatial clusters and cross-sectional heterogeneity. Also, we consider two types of spatial models as Spatial Autoregressive Model and Spatial Error Model. We find that our results are robust to the different specifications of model and weight matrices, however, weight matrix based on the nearest three neighbours perform better than others. Findings show the evidence of conditional beta-convergence of per capita electricity consumption among the provinces of Turkey as well as the existence of spatial clusters and spillovers. Therefore, we can conclude that the regional policies are successful to reduce the regional disparities related to the electricity consumption.
  Keywords: : Convergence, Per Capita Electricity Consumption, Spatial Dynamic Panel Data Model, Spatial Effects
  JEL: C50 Q41 R10
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:21&r=ara
 58. By: Anıl Akçağlayan (Ankara University)
  Abstract: Bu çalışmada 1992:01-2014:04 dönemine ait reel sanayi üretim endeksi, reel efektif döviz kuru, finans hesabı ve cari işlemler arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Toda-Yamamoto (1995) nedensellik analizi sınamalarının sonuçları cari işlemler dengesi ve finans hesabı arasında iki yönlü güçlü bir nedensellik ilişkisine işaret etmektedir. Gelir ve döviz kurundan cari işlemlere tek yönlü bir nedensellik ilişkisi varlığı da bulgular arasındadır. Beklenenin aksine sermaye hareketlerinden kura ya da tersi yönde bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.
  Keywords: NA
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:218&r=ara
 59. By: Mehmet Uğur (Cukurova University, Department of Economics)
  Abstract: Bu çalışmada TÜİK tarafından yayımlanan 2010 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın mikro-kesit verilerinden yararlanılarak, analiz birimi hane olan çok boyutlu bir yoksulluk ölçümü oluşturulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, eğitim ve sağlık, ekonomik durum ve varlıklar, konut ve yaşam standartlarından meydana gelen üç farklı boyutu ve on dört göstergeyi içeren çok boyutlu bir yoksulluk endeksi oluşturulmuştur. Ardından bölgeler ve kent-kır ayrımı bazında çok boyutlu yoksulluk değerleri hesaplanmıştır. Bu yapılırken, Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Raporları'nda da sunulan Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'nin de altyapısını oluşturan Alkire-Foster metodolojisinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, çok boyutlu yoksulluğun, geleneksel yöntemlere göre daha kapsayıcı olduğunu destekleyen sonuçlara ulaşmıştır.
  Keywords: yoksulluk ölçümü, çok boyutlu yoksulluk, Alkire-Foster yöntemi
  JEL: I32 I30 I31
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:287&r=ara
 60. By: N. Hande Sevgi (Gazi University, Department of Economics); Nejat Coşkun (Gazi University, Department of Economics)
  Abstract: Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke merkez bankası, enflasyonu birincil hedef olarak görmüştür. Küresel krizle birlikte finansal istikrarın sağlanması da merkez bankalarının öncelikli hedefleri arasında yer almaya başlamıştır. Küresel krizin yarattığı ortamda merkez bankaları geleneksel politika araçlarının yanında geleneksel olmayan araçları da kullanmaya başlamışlardır. Bu da beraberinde para politikasının finansal istikrarı da gözetecek biçimde yeniden şekillenmesine ve yeni araçlarla güçlenmesine; kriz dönemlerinde krizin yaratacağı olumsuzlukları azaltacak biçimde kullanılmasına neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu konjonktüre uyum sağlayarak politika araçlarını yeni hedeflerine uyumlu biçimde değiştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, TCMB’nin izlediği para politikasının söz konusu konjonktürde nasıl evrildiğini Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası uygulamalarıyla karşılaştırarak analiz etmektir.
  Keywords: Para Politikası, Merkez Bankası, Küresel Kriz
  JEL: E50 E52 G01
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:292&r=ara
 61. By: Abreg Çelem (Ondokuz Mayıs University, Department of Economics); Alper Güzel (Ondokuz Mayıs University, Department of Economics)
  Abstract: Çalışmada Türkiye’nin tarım ürünleri dış ticaretinin gelişme dinamikleri panel veri analiz yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Tarım ürünleri dış ticaretinde en fazla paya sahip 33 ülkenin mekânsal dağılımı ve döviz kuru değişkenliğinin etkileri Gümrük Birliği üyeliğinin yarattığı farklılık da göz önüne alınarak araştırılmıştır. Ayrıca 2008 krizinin ortaya çıkardığı değişim de incelenmektedir.
  Keywords: Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Çekim Modeli, 2008 Krizi, Panel Veri Analizi
  JEL: C3 F14 Q17
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:254&r=ara
 62. By: Murat Mahmutoğlu (Development Bank of Turkey); Fahriye Öztürk (Gazi University, Department of Economics)
  Abstract: Belirli bir makroekonomik değişkenin gelecekte alacağı değerlerin öngörüsü, geliştirilen modeller ve yapılan resmi öngörüler, beklentilere ve ekonominin gelecekteki konjonktürel durumuna göre her zaman belirsizlik içermektedir. Ülke ekonomisinin gidişatı ile doğrudan ilişkili olan elektrik tüketimi için de bu durum geçerlidir. Çalışmada Türkiye’nin elektrik tüketim tahminine ilişkin Box-Jenkins (ARMA-Otoregresif Hareketli Ortalama) öngörü modeli kullanılmıştır. Bu model çerçevesinde Türkiye’ye ilişkin 2015-2023 arası yıllık olarak brüt elektrik tüketim öngörüsü yapılmıştır. Öngörü sonuçları, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) tarafından açıklanan resmi elektrik tüketim öngörüleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı; Türkiye’nin elektrik üretimine yönelik olarak yenilenebilir enerji politika önerileri oluşturma konusunda bir dayanak oluşturmaktır. Buradan hareketle mevcut durumda yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik talebinin ne derece karşılanabildiği ve bu kaynakların potansiyelleri dikkate alınarak elektrik talebini karşılamada gelecekteki konumunun nasıl olabileceği tartışılmıştır.
  Keywords: Elektrik tüketimi, Otoregresif Hareketli Ortalama, Yenilenebilir Enerji, Enerji Politikası
  JEL: Q43 Q47 C53
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:239&r=ara
 63. By: Andam, Kwaw; Ahmed, Hanane; Richey, Jeffrey; Bruns, Bryan; Al-Wadaey, Ahmed
  Abstract: Rural development planning in Yemen suffers from a lack of integrated analysis and monitoring to combine natural resource and land use indicators with socioeconomic data. This paper takes a first step in this direction by undertaking an integrated assessment of the constraints and opportunities for agricultural development in rural areas. The analysis includes an assessment of the biophysical environment in a selected study site; a description of rural livelihoods based on household data; and an assessment of rural institutions. Taken together, the findings yield a coherent assessment that water scarcity is the main constraint facing rural development in Yemen’s rain-fed highlands; that this key constraint is further exacerbated by changes in the social structure and livelihood strategies of households such as seasonal male migration; however, lastly, we find that rural institutions offer a strong mechanism for participatory development that could support natural resource management and rural development.
  Keywords: Community/Rural/Urban Development,
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:ags:iaae15:210946&r=ara
 64. By: Esra Cebeci (Selçuk Üniversitesi/Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu)
  Abstract: Günümüzde ekonomik sitemde küreselleşme neticesinde finansal entegrasyon kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye’de finansal anlamda liberalizasyon, 32 Sayılı Karar neticesinde finansal entegrasyon haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, finansal entegrasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 1989-2014 yılları için açıklanmasıdır. Çalışmada, finansal entegrasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki nedensellik analizi kullanılarak açıklanmıştır. Granger nedensellik analizi neticesinde ilişkinin yönünün finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru olduğu bulgusuna rastlanmıştır.
  Keywords: Finansal Entegrasyon, Ekonomik Büyüme, Finansal Gelişme
  JEL: G00 F40 G10
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:268&r=ara
 65. By: Arif Oduncu (Central Bank of the Republic of Turkey); Fatih Altunok (Central Bank of the Republic of Turkey)
  Abstract: We make use of a unique data set that includes loan and bank relationship information at the firm level to investigate the role of monetary policy on the loan growth of firms. We analyze how Turkish firms adjust their credit growth in response to unexpected monetary policy shocks. We use unexpected shocks instead of interest-rate changes in order to solve the possible endogeneity problem between monetary policy and credit growth. We show that unexpected monetary tightening has a significant effect on the decline of firm credit growth. This effect is larger for credit-constrained firms. We find that unexpected shocks are effective only for short term loans but are not effective for medium and longterm loans. We also show the asymmetric impact of monetary policy on loan growth. Our results are robust to firm characteristics, credit demand and firm financial performance factors as well as the firm-bank relationship.
  Keywords: NA
  JEL: G30 G32 E52
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:253&r=ara
 66. By: Cevriye Aysoy (Central Bank of Turkey); Semih Tümen (Central Bank of Turkey); Duygu Halim Kırlı (Central Bank of Turkey)
  Abstract: The market for fresh food is often characterized by a large number of intermediaries delivering the product from the farmer to the retailer. The existence of these intermediaries, especially the informal ones, is often claimed to introduce market frictions that push fresh food prices up. We test the hypothesis that scaling down these frictions reduces the level of prices. Our data comes from a policy reform in Turkey concerning the supply chain regulations in the market for fresh fruits and vegetables. Starting from January 1st, 2012, a new law is enacted (i) to remove informal intermediaries, (ii) to reduce the farmers' cost of access to formal intermediaries such as wholesale market places, and (iii) to provide the farmers with the option to directly sell their products to retailers -- bypassing the wholesale intermediaries. This policy reform resembles a natural experiment that exogenously reduces the supply chain barriers in the market for fresh fruits and vegetables. Using quasi-experimental methods, we show that the policy reform has strikingly reduced the prices in the wholesale market, while there is almost no price effect in the retail market. This suggests that a non-negligible fraction of the wholesale markups has been transferred to the retailers. Ignoring the general equilibrium effects, consumers have not received any direct benefits. Our results, as a whole, suggest that there is significant asymmetry between the pricing behavior of retailers, wholesalers, and farmers in the market for fresh fruits and vegetables.
  Keywords: Supply chain reform, fresh food prices, markups, asymmetric pricing, quasi-experimental design
  JEL: C21 L52 Q11 Q18
  Date: 2015
  URL: http://d.repec.org/n?u=RePEc:eyd:cp2015:11&r=ara

This nep-ara issue is ©2015 by Paul Makdissi. It is provided as is without any express or implied warranty. It may be freely redistributed in whole or in part for any purpose. If distributed in part, please include this notice.
General information on the NEP project can be found at http://nep.repec.org. For comments please write to the director of NEP, Marco Novarese at <director@nep.repec.org>. Put “NEP” in the subject, otherwise your mail may be rejected.
NEP’s infrastructure is sponsored by the School of Economics and Finance of Massey University in New Zealand.